Завишават се изискванията към вносителите и операторите с живак и живачни съединения

Икономика / България
Маринела Арабаджиева
1074
article picture alt description

Правителството прие промени в Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите, приета с ПМС № 136/2011г., във връзка с въвеждане на такси по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. Те са свързани с въвеждането на нови процедури в Закона и предвиждат управление на рисковете при употребата на живак, живачни съединения и смеси на живака във връзка с прилагането на европейски Регламент (ЕС) 2017/852 относно живака, съобщиха от правителствената информационна служба.

Изключения от забраната за внос са възможни чрез предоставяне на предварително съгласие за внос на живак и смеси на живака, посочени в приложението към регламента за разрешени употреби в страната. Ще се извършва и оценка за приложимостта на критериите за разрешаване производството на нови продукти или нови процеси с добавен живак или живачни съединения. Операторите трябва да докажат, че съответният продукт или процес ще доведат до ползи, надхвърлящи рисковете за здравето на човека и околната среда от антропогенни емисии и изпускания на живак и живачни съединения. Икономическите оператори се задължават да предоставят на компетентните органи оценка на рисковете от употребата на живак и живачни съединения и мерки за управлението им.

С измененията в Тарифата за таксите е предвидено заплащане за оценка на информацията, подадена от вносителите и икономическите оператори с формуляра за внос, и за изготвянето на становище от компетентния орган дали са изпълнени критериите за производството на нови продукти с добавен живак или нови процеси с употребата на живак или живачни съединения.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща