Депутатите дадоха "зелена светлина" на газовата борса и свободната търговия на синьо гориво

Енергетика / България
3E news
1797
article picture alt description

Народното събрание одобри окончателно промените в Закона за енергетиката, които целят либерализация на пазара на природен газ и създаването на независима газова борса, предаде БНР.

С приетите на второ четене промени се позволява плавното и постепенно преминаване от пазар по регулирани цени към организиран пазар на природен газ по свободно договорени цени.

Това означава, че всички дефицити и излишъци ще се търгуват на независима газова борса, за да могат да се балансират търсенията на потребителите и търговците.

Всички добивни предприятия, които в бъдеще ще добиват газ процентно, ще могат да пласират на тази борса като създават ликвидност, а общественият доставчик чрез „Булгатрансгаз“ ще може в годините да увеличава процентно ликвидността с количества газ.

Цената на природния газ за големите стопански потребители вече няма подлежи на определяне от страна на Комисията за енергийно и водно регулиране, а ще се купуват само по свободни цени, реши парламентът.

Освободените количества се закупуват от крайни снабдители или клиенти, присъединени към газопреносната система на България, директно или чрез търговец на природен газ. За освободените и незакупени количества се провеждат последващи търгове с покачване на цената съгласно условията и ценовите механизми на споразумението. Количествата са предназначени за клиенти в и/или извън страната.

Общественият доставчик предлага за продажба на организирания борсов пазар на природен газ обеми, не по-малки от: 2220 GWh през 2020 г.; 4281 GWh през 2021 г.; 6342 GWh през 2022 г.;8720 GWh през 2023 г.; 11099 GWh през 2024 г. Количествата се освобождават съгласно споразумение за изпълнение на програма за освобождаване на природен газ.

До 31 декември 2019 г КЕВР провежда процедура за утвърждаване на цената, по която общественият доставчик продава природен газ през 2020 г.

Въвежда се т.нар. програма "gas release", чрез която общественият доставчик освобождава определени количества газ, съответстващи на определен процент от потреблението за всяка предходна година с цел да се постигне по-конкурентен пазар.

Одобрените текстове позволяват плавното и постепенно преминаване от пазар по регулирани цени към организиран пазар на природен газ по свободно договорени цени.

До края на годината енергийният регулатор трябва да проведе процедура за утвърждаване на цената, по която общественият доставчик ще продава природен газ през 2020 г., решиха още депутатите. 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща