Сметките за ток в столиците на ЕС през месец юни са се понижили с 6%, а тези за газ – с 8 на сто спрямо година по-рано

Спада енергийният дял, както в цената на електроенергията, така и на газа

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
1790
article picture alt description

източник: EVN България, архив

Развитието на европейските цени на електроенергията и газа в домакинствата между януари 2009 г. и месец юни 2024 г. представят в поредното си проучване VaasaETT и два от водещите регулатора на енергийния пазар -  Energie-Control Аustria и унгарският орган за регулиране на енергетиката и комуналните услуги (MEKH).  Индексът се изчислява чрез претегляне на цените във всяка от столиците според съответното национално потребление на електроенергия или газ.

Изследването, което се публикува всеки месец показва, как са се променили цените на енергията за домакинствата без данъци през месец юни 2024 г. за крайните потребители в европейските столици. То обхваща, както страните-членки на ЕС, така и някои от страните на Европейската енергийна общност (Черна гора, Норвегия, Сърбия и Украйна) плюс Великобритания и Швейцария.

Цените на електроенергията намаляха устойчиво през първата половина на 2009 г. и стигнаха дъното от 96 индексни пункта през юни същата година, тъй като икономическата криза се отрази на търсенето. През втората половина на 2009 г. цените започнаха да се възстановяват. Оттогава са във възходяща тенденция. Индексът за електроенергия достигна 116 индексни пункта (и.п.) през октомври 2014 г. , През 2016 г. и 2017 г. се колебае около 108 и.п., както и между 115 – 119 и.п. през 2019 г. , за да падне по време на COVID под 112 пункта. Тенденцията към нарастване започна още през 2021 г.  От януари 2022 г. индексът за електрическа енергия HEPI започва да нараства екстремно през декември 2021 г. и достига 164 пункта. След като изкачи най-рязкото стъпало в историческите данни през януари 2022 г. и постигна пик през октомври 2022 г., след което последва тенденция към понижение и в момента е 185 пункта (EUR-15), се посочва в изследването.

По отношение на цените на газа, експертите напомнят трудните периоди от 2009 г. насам, както и че „продължаващата енергийна криза засегна силно индекса на цените на това гориво през 2021 г., преминавайки от 87 пункта през януари 2021 г. до 163 пункта през ноември 2021 г. Впоследствие  той отново се удвои през ноември 2022 г. и достигна 350 пункта. От VaasaETT изчисляват, че през месец юни 2024 г. е на ниво от 159 индексни пункта.

При разглеждане на средните стойности на цените за крайните потребители, както за електроенергията, така и за газа се наблюдават  следните промени: в сравнение с преди година или с месец юни 2023 г., сметките за ток във всички столици на ЕС са спаднали с 6%, докато тези  за газа са се понижили с 8%.

Електроенергия

В зависимост от това къде от изследваните 33-те европейски столици живее даден краен потребител в Европа, към 3 юни  цената, която плаща, може да варира в съотношение над 4. Експертите, провеждащи изследването отчитат, че за битовите клиенти в Европа най-скъпите градове са Берлин и Прага. След тях се нареждат Дъблин, Лондон и Никозия. Будапеща е с най-евтината цена на електроенергията, следвана от Осло, Киев и Белград.

В номинално изражение, цените в столиците на Централна и Източна Европа (ЦИЕ) обикновено са по-ниски от средните. Проучването установява, че Прага, Талин и Вилнюс са единствените столици сред страните от ЦИЕ, в които цената на електроенергията е над средната за Европа.

Най-значимите промени, настъпили на пазара на електроенергия през месец юни, са следните:

• 64% увеличение на цената в Киев, поради скок на енергийния компонент;

• 9% ръст на цените в Лисабон, поради поскъпване на дистрибуционния компонент;

• 8% нарастване на цените в Атина, поради повишение на компонентите за енергията и енергийните данъци;

• 7% увеличение на цената в Осло, поради поскъпване на енергийния компонент;

• ръст на цените с 3% в Талин и Вилнюс, поради повишение на техните енергийни компоненти;

• скок на цените с 2% в Хелзинки и Стокхолм, поради по-скъпи компоненти на енергията;

• увеличение на цените с 2% в Мадрид, поради повишение на компонентите на енергията и енергийните данъци;

• 13% намаление на цената в Амстердам, поради спад на енергийния компонент;

• 2% понижение на цената в Дъблин, поради намаляване на енергийния компонент.

Средната европейска цена за краен потребител отбеляза леко повишение през този месец, следвайки непрекъснатата низходяща тенденция, наблюдавана от началото на годината. Само в две столици се наблюдава понижение, докато на общо 14 пазара има известно увеличение на цените. През юни части от Южна Европа бяха изправени пред екстремни температури, което доведе до скок в търсенето на електроенергия, използвана за климатизация, и съответно до покачване на цените на електроенергията на дребно. Освен това на Балканите се случи голямо прекъсване на тока, което засегна Черна гора, Босна и Херцеговина, Албания и Хърватия, а причината остава неизвестна. Първоначалните индикации предполагат скок в търсенето на електроенергия поради горещата вълна в региона, отбелязват авторите на проучването.

Правителството на Украйна повиши цените на електроенергията с 64% през юни, за да финансира ремонта на енергийната инфраструктура, която беше повредена по време на войната. Скорошните атаки срещу топлоелектрически и водноелектрически централи доведоха до спиране на тока в цялата страна и увеличиха вноса на електроенергия. Министърът на енергетиката Герман Галущенко подчерта, че „повишаването на тарифата е трудна, но необходима стъпка“ за поддържане на електроенергийната система и подкрепа на мащабните усилия за реконструкция.

В Португалия увеличението на таксите за мрежата доведе до 9% ръст на цените за крайни потребители в столицата. Преразглеждането на мрежовите тарифи е предизвикано от „изследването за възобновяемата енергия“, но на регулирания пазар е компенсирано от намаляване на енергийния компонент. Доставчиците в либерализирания сектор обаче не са били задължени да компенсират това увеличение, посочват още от VaasaETT.

Цената на електричеството за крайния потребител се увеличи с 8% в Атина след повишения на пазара на едро, които се дължат главно на регистрираната в началото на месеца гореща вълна.  Очаква се цените да останат високи през лятото, тъй като жегите увеличават търсенето на охлаждане.

По същия начин базираните на спот договори в Осло са свързани с цените на едро на Nordpool, които се възстановиха този месец след значителен спад през май. Компенсаторната схема все още е активна в Норвегия и се активира, когато цената на едро надхвърли границата от 73øre. Субсидията трябваше да продължи до края на 2024 г., но ще бъде удължена до 2025 г. въпреки възраженията на Норвежката дирекция за водни ресурси и енергия (NVE), че  това пречи на енергийната ефективност.

Точно противоположно, цените на електроенергията за крайния потребител в Амстердам паднаха с 13%, след като Vattenfall и Essent, два от най-големите доставчици в Нидерландия, приложиха по-ниски ставки към предлаганите от тях договори. Въвеждането на нова схема за захранване, която отсега нататък ще се прилага само за клиенти, които притежават соларна фотоволтаична инсталация, ще доведе до допълнителни намаления за типичния потребител през юли. Досега всеки потребител на електроенергия плащаше вноска по тази схема.

Когато се коригира към стандартите за покупателна способност (PPS) във всяка страна, картината се променя драстично. PPS е изкуствена обща референтна валута, която елиминира общите разлики в ценовите нива между държавите. Когато са изразени в PPS, цените на енергията се изясняват по отношение на разходите за други стоки и услуги. Най-ниските коригирани цени на електроенергията за домакинствата са в Осло, Будапеща, Валета и Стокхолм, докато най-високите в момента са в Прага, Никозия, Берлин и Вилнюс. Повечето от страните от ЦИЕ обикновено са с цени на електроенергията, които са относително ниски в сравнение с общото ниво на цените в страната и под средното за Европа.

Това обаче не е така през юни за  Букурещ, Прага, Рига, Талин, Вилнюс и Варшава. Това са столиците сред страните от ЦИЕ, в които цената на електроенергията е над средната за Европа.

При разбивка на цената на електроенергията за 33 анализирани столици по енергия, разпределение, енергийни данъци и ДДС, проучването показва, за столиците на ЕС, средно енергията (оспоримият компонент на цената) представлява 52% от стойността на сметката за електричество за крайния потребител, разпределението - 27%, енергийните данъци - 6%, а  ДДС - 15%.

Фокусирайки се върху цената на енергията като стока, в Будапеща тя в момента представлява само 14% от цената на електроенергията за краен потребител, която е най-ниската сред всички изследвани градове. Напротив, Никозия е с най-голям енергиен процент, достигащ 74% от цената за крайния потребител през месец май 2024 г.

Освен това, считано от януари 2020 г., типичен потребител в Амстердам плаща нулев енергиен данък поради увеличения размер на данъчния кредит, който надвишава посочения размер на енергийния данък. Напротив, те получават възстановяване на превишената сума на данъчния кредит. Целта на това възстановяване е да насърчи потребителите към електрификация и отказ от отопление и уреди на газ.

По същия начин в град Люксембург типичният клиент плаща отрицателни енергийни данъци в резултат на механизма за компенсация, който е в сила в момента, предназначен да компенсира увеличението на енергийния компонент и да стабилизира цените до нивата от 2022 г.

Преди енергийната криза фиксираните (цена и срок) и променливите цени бяха относително сходни, констатират експертите. Фиксираната цена често е била по-ниска, тъй като е осигурявала на доставчика по-малка лоялност и риск при доставката. Въпреки че клиентите по същество залагаха малко на посоката на пазара, това не беше особено важен избор за повечето клиенти. Поне на по-зрелите пазари активните клиенти все пак са склонни да избират фиксирани цени. След кризата ситуацията почти се обърна, констатират експертите.  

Фиксираните цени, там, където са налични клонят към по-висока от променливите, в някои случаи с много голям марж. Тази тенденция изглежда отново се обръща, констатират експертите. През юни 2024 г. броят на фиксираните предлагани договори изглежда се увеличава, докато средната им цена е само малко по-висока от средната променлива цена само с с 1,05 c€/kWh.. Това се наблюдава и в по-голямата част от пазарите на 15 страни от Европа (EUR15), когато се изследват индивидуално, като фиксираните договори са средно по-евтини от променливите в около половината от отделните 15 европейски пазара (EUR15).

Във всички показани пазари средната цена за фиксирани цени, според проучването, през юни е 28,55 c€/kwh, а за променливите -  27,50 c€/kWh. Естествено, за тези пазари, където фиксираните цени са налични и много различни от променливите цени, средната стойност на двете е по-малко представителна, отколкото на други пазари.

Ако променливите цени се коригират по паритета на покупателна способност (PPS), вероятно ще се придобие по-ясна картина на относителното значение на най-популярните цени през месец юни 2024 г.

Природен газ

По отношение на цената на природния газ за битовите потребители от 27 европейски столици към 3 юни 2024 г. за пореден път в проучването се затвърждава наблюдението, че най-високата цена се плаща от жителите на Стокхолм - почти 3 пъти над средната цена за краен потребител в Европа. На второ място по най-висока цена се нарежда Берн, което се обяснява с естеството на шведския газов пазар; малкият размер от само 77 000 битови клиенти на газ в цяла Швеция, от които 50 000 в изолираната газова мрежа в Стокхолм. Амстердам запазва третото си място като най-скъпа столица.

За пореден път се констатира, че цената в Стокхолм, която е почти 13 пъти по-висока от тази в Будапеща, който е най-евтиният град за газ в ЕС, и почти 18 пъти по-висока, ако се включи Киев. Природният газ за домакинствата обикновено е по-евтин в страните от ЦИЕ.  Прага е единствената столица сред страните от ЦИЕ, в която цената на природния газ е над средната за Европа.

Най-съществените промени, настъпили на пазара на природен газ през юни 2024 г. са следните:

• 9% увеличение на цената в Талин, поради повишение на енергийния компонент;

• 4% покачване на цените в Атина, Рига и София, поради нарастване на енергийните компоненти;

• 3% ръст на цената в Брюксел, поради увеличение на енергийния компонент;

• 2% повишение на цената в Париж, поради по-скъпи енергийни компоненти;

• увеличение на цените с 2% във Виена, поради нарастване на компонентите на енергията и енергийните данъци;

• 4% намаление на цената в Амстердам, поради поевтиняване на енергийния компонент.

Тенденцията на спад на цените, наблюдавана на европейските газови пазари от началото на годината, приключи през този месец. 14 от 27-те разглеждани столици не показват промяна в цената на природния газ за крайния потребител, докато на 10 се отбелязват повишения, като най-значителното е в Талин (9%).

Референтният индекс TTF се колебаеше около границата от 35 €/MWh, показвайки стабилност на това ниво, след прекъсване на офшорния газов хъб на Норвегия Sleipner в началото на юни. Спирането, дължащо се на пукнатина в тръбопровод, спря потоците на природен газ от Норвегия към Обединеното кралство за пет дни и първоначално, в началото на юни доведе до повишение на цените.

В Талин цената природния газ за крайния потребител се увеличи с 9%, след като Eesti Gaas и Alexela, два от най-големите доставчици в Естония, обявиха повишение от 1 юни. Според източници, увеличенията на цените се дължат на по-високото търсене на енергия поради нарастването на необходимостта от охлаждане, неотдавнашното покачване на цените на нидерландската борса за природен газ (TTF) и продължаващото геополитическо напрежение. И двете компании вече обявиха по-нататъшни увеличения от юли.

И накрая, както София, така и Атина увеличиха през юни  с 4% цените на газа, което отразява скорошното покачване на стойността на TTF.

По същия начин, както при електроенергията, цените на газа при PPS са с много различен резултат от действителните нива. През месец юни Будапеща, Загреб и Лондон са най-евтините градове, коригирани към PPS.

Проучването показва, че средно енергията (оспоримият компонент на цената) представлява 53% от цената на природния газ за крайния потребител, разпределението - 22%, енергийните данъци - 10%, а ДДС -16% за европейските столици.

В Нидерландия, считано от януари 2020 г., енергийните данъци се използват за насърчаване на поведението на потребителите и използването на електроенергия. Понастоящем енергийният данък за битов потребител на природен газ представлява около 34% от цената за крайния потребител в Амстердам. Целта е да се насърчи използването на електрическо отопление и уреди вместо газ.

Като цяло резултатите показват, че пазарните сили представляват около 53% от цената на крайния потребител, както за електроенергия, така и за газ, докато националните фискални и регулаторни елементи са отговорни за останалите 47% чрез тарифи за разпределение, енергийни данъци и ДДС.

Енергийната криза доведе до значително увеличение на средния енергиен компонент в столиците на ЕС, докато сега цените изглеждат намалени в сравнение с предходните две години.

Енергийният дял в цената на електроенергията за крайния потребител е била 60% през юни 2022 г. и 59% през юни 2023 г., докато в момента е 52%.

По същия начин на пазара на природен газ, процентът на енергийния компонент от цената за крайния потребител е била 63% през юни 2022 г., преди да падне до 58% през юни 2023 г. и 53% през изследвания месец юни 2024 г. На местата, където енергийният компонент е по-нисък, такъв е и стимулът за клиентите да търсят по-конкурентни оферти.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща