Нов дълг за 200 млн. лева продаде Министерство на финансите на вътрешния пазар

От началото на годината са проведени 6 аукциона на 6- и 3-годишни емисии и са пласирани дългови книжа за общо 1.350 млрд. лева

Икономика / Финанси
3E news
556
article picture alt description

Снимка: архив 3е-news/БТА

Министерството на финансите (МФ) преотвори емисия 6-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), която беше пусната в обращение на проведения на 13 май 2024 г. аукцион. Емисията е деноминирана в лева, с падеж 15 май 2030 г. и годишен лихвен купон от 3,25  на сто, съобщават МФ и Българската народна банка, организатор на аукциона.

Още по темата

Обемът на емисията в обращение беше увеличен с 200 млн. лв. на проведения на 8 юли аукцион, с което достигна 600 млн. лв. номинална стойност. Среднопретеглената годишна доходност на акуцкиона за преотваряне на емисията е в размер на 3,82  на сто.

Общият размер на подадените поръчки възлезе на 259,4 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,3. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 132 базисни пункта. От страна на участниците най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките – 79,9 на сто, следвани от застрахователните дружества – 10,2  на сто, пенсионните фондове –  9,5 на сто, инвестиционни посредници – 0,3 на сто и други инвеститори – 0,1 на сто.

От емисионния календар става ясно, че засега МФ планира до края на годината да предложи нови аукциони на обща стойност 1,550 млрд. лева.

Справка на сайта на МФ показва, че от началото на годината са проведени 6 аукциона и са пласирани дългови книжа за общо 1,350 млрд. лева.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща