Американската търговска камара в България ще продължи да работи за подобряване на инвестиционния климат у нас

Икономика / България
3E news
652
article picture alt description

Източник: needpix.com

Американската търговска камара в България (АТК) продължава да работи за осъществяване на своите приоритети в стратегически сфери на социално-икономическия живот на страната, съобщиха от Камарата. АТК ще продължи с усилията за устойчиво развитие в секторите "Енергетика", "Здравеопазване", "Човешки капитал и образование" и "Дигиталната икономика", както и в сферите на върховенство на закона, отговаряне на изискванията на ESG стандартите (стандарти за екологично, социално и корпоративно управление - бел. ред.).

Камарата реализира приетите от Борда й приоритети чрез целенасоченото осъществяване на целите на отделните комитети на АТК, като по този начин създава добавена стойност както за своите членове, така и за широк кръг заинтересовани страни и общности. Всяка една дейност, проект или позиция, създадени от експертите, които работят доброволно в Комитетите, продължават да целят подобряване на инвестиционния климат и бизнес среда в страната, посочват от организацията. 

Това е обобщението на представените приоритети от новоизбраните съпредседатели в две поредни заседания на Борда на Камарата. Процесът започна през март т.г. с утвърждаването на новите съпредседатели на Комитетите на Камарата от Борда след прозрачна и отворена за множество кандидати вътрешна кампания сред членовете, продължила през януари и февруари т.г.

"Бордът на Американска търговска камара в България е изключително удовлетворен от процеса по избор на съпредседатели, който подсигури продължаването на работата на нашите комитети, чрез които постигаме реализация на стратегическите ни приоритети. Ние сме доволни, че видяхме участие на много силни кандидати, които демонстрираха висока експертиза и лидерство във всеки един комитет. Избраните съпредседатели представиха своите приоритети за съответните комитети пред Борда. Убедени сме в постигнатия баланс между продължащи проекти и новопредложените такива. Усещаме увереност от нивото на ангажираност на новите съпредседатели, от качеството на плановете на всеки комитет за настоящата година. Бордът на директорите на АТК благодари на предишните съпредседатели за тяхната изключителна работа и пожелава успех на новите", каза Оливие Маркет, президент на Американска търговска камара в България.

"Удовлетворяващо е, че усилията ни, вложени в новия подход за надграждане и дори подбряване на работата на комитетите, дават резултати. Вече наблюдаваме ефектът "предай нататък", който се състои в това, че инвестицията в ангажираност на новите съпредседатели, вече се предава на участвалите в първите срещи на комитетите или продължаване на инцииативи от предишните мандати. Това за мен е залог за добри резултати в полза на членовете и на обществото като цяло", каза Иван Михайлов, главен изпълнителен директор на АТК.

Кампания и комитети

В кампанията за номинации на съпредседатели на комитети с мандат 2024 - 2025 на Американска търговска камара в България включиха комитетите 1) Енергетика и минерални ресурси; 2) Здравеопазване; 3) Дигитална икономика; 4) Човешки капитал и образование и 5) Върховенство на правото и законодателни реформи. 

С решение на Борда от април 2024 г., работна група  ESG се прераства в комитет ESG, като за съпредседалите са утвърдени Боян Рашев, партньор, EY denkstatt Bulgaria и Марина Кобакова, генерален мениджър за България, ING Bank.

Комитети – съпредседатели и приоритети

Дигитална икономика

Съпредседатели:

-        Анна-Мари Виламовска, мениджър "Бизнес развитие", Hewlett Packard Enterprise operated by Selectium

-        Пламен Жечев, мениджър "Бизнес и публичен сектор", Cisco Systems Bulgaria

Приоритети 

Дигитална трансформация и е-управление;

Дигитално образование, умения и работни места;

Регулации;

Дигитални технологии и иновации.

Енергетика

Съпредседатели

-        Димитър Енчев, съосновател и главен изпълнителен директор за Европа, CWP Global

-        Проф. д-р. инж. Илия Гърков, вицепрезидент и генерален мениджър, Dundee Precious Metals Inc.

Приоритети 

Застъпничество за дългосрочна стратегия на България за енергиен преход и декарбонизация.

Промотиране на будеща доверие и прозрачна инвестиционна среда и намаляване на административната тежест при издаване на разрешителни и при инвестиционни процедури.

Повишаване на информираността за това какво се изисква от България, за да остане конкурентоспособна в един декарбонизиран свят, както и за значимите възможности и предимства, които металите могат да предоставят на страната ни.

Здравеопазване

Съпредседатели

-        Д-р Боряна Алексиева, мениджър "Връзки с институциите, ангажираност за пациентите и застъпничество", Johnson & Johnson Bulgaria 

-        Лука Чичов, генерален мениджър за Централна и Източна Европа, IQVIA Bulgaria

Приоритети

Общо-значима тема - Повишаване на ефективността на Здравната система в България, с конкретни направления: 

Ефективност на болничната помощ. 

Внедряване на пълномащабна дигитализация в здравеопазването 

Инвестиции в превенция и здравен скрининг. 

Човешки капитал и образование

Съпредседатели

-        Бойка Дочева, ЧР мениджър, IBM Bulgaria

-        Владислав Маринов, ЧР мениджър „Глобални операции“, Sensata Technologies Bulgaria

Приоритети 

Застъпничество за по-добра бизнес среда: промени в Кодекса на труда

По-лесен достъп на чуждестранните работодатели до местния трудов пазар;

Дигитална трансформация на трудовите процеси;

Законодателни промени с цел модернизиране и адаптиране на българската трудово-правна среда;

Участие в работни групи за изменения и допълнения на Кодекса на труда по отношение на върховенство на закона;

Изготвяне на доклад: Човешкият капитал / Българския трудов пазар до 2023 г.

Сътрудничество с университети и студенти (учащи):

Разрастване на мрежата на АТК в България;

Връзка на Камарата с академичната общност;

Реформа на дуалното образование в България

Върховенство на закона и законодателна реформа

Председател

-        Омуртаг Петков, партньор, "Джингов, Гугински, Кючуков и Величков"

Приоритети

Проследяване на промените в Закона за юридическата сила и на Кодекса за административното производство;

Създаване на платформа "Върховенство на закона";

Застъпничество за законодателни реформи:

Проект за модернизиране на Търговския закон – продължение;

Законодателство за обществените поръчки – образоване и застъпничество;

Значими промени в Кодекса на труда;

Фокус върху изкуствения интелект;

Ангажираност с темата за превенцията на прането на пари;

Законодатество за скрийнинг на инвестициите в България.

Работни групи: Търговски закон; Кодекс на труда; Обществени поръчки; FATF / Moneyval

ESG

Съпредседатели

-        Боян Рашев, партньор, EY denkstatt Bulgaria

-        Марина Кобакова, генерален мениджър за България, ING Bank.

Приоритети

Сътрудничество с индустриите 

Изграждане на способности 

Застъпничество и представителство 

Приоритети на Американска търговска камара в България

Регионално и трансатлантическо застъпничество 

-        Промотиране на търговия и инвестиции между България, САЩ и Канада; 

-        Промотиране и развиване на Офиса на АТК във Вашингтон, окръг Колумбия, САЩ 

Регионални и международни инициативи 

-        Рестарт на регионални стратегически аспекти – енергетика, дигитализация, образование, други.

-        Инициативи със страните от Западни Балкани. 

Устойчив бизнес климат и инвестиции 

-        Върховенство на закона 

-        Енергиен преход/Зелена сделка на ЕС 

-        Еврозона

-        Реформа на здравната система и електронно здравеопазване

-        Добри практики при обществените поръчки 

Дигитална икономика и иновации

-        Дигитална трансформация, кибер-сигурност и опазване на личните данни.

-        Иновации и капацитет за изследвания и внедряване 

-        Технологичен трансфер. 

Човешки капитал

-        Многообразие и включване (DEI)

-        Образование

-        Бъдеще на начините на работа.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща