Ръст от 51.6%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 135.67 лв. за MWh с ден за доставка 16 юни 2024 г.

Енергетика / България , Електроенергия
3E news
507
article picture alt description

Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при средна цена за базова енергия (1 – 24 часа) от 135.67 лв. за MWh с ден за доставка 16 юни 2024 г. и обем от 81 233.40 MWh, сочат данните от търговията. Това е повишение с 51.6 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 62.21 лв. за MWh ( ръст от 7.10 % ) спрямо стойността ден по-рано, при количество от 42 566.60 MWh.

Извънпиковата енергия (38 666.80 MWh) е на цена от 209.14 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа), което е скок със 72.94 % в сравнение с нивото при затваряне на предишната сесия.

Още по темата

Борсата стартира при средна цена от 223.12 лв. за MWh и количество от 3124.7 MWh.

Най-ниската цена е отчетена за 13 - 14 часа – минус 5.9 лв. за MWh (3807.5 – 3789.5 MWh). Отрицателни са и цените за 12 часа (- 0.12 лв./MWh) и нулеви за 9-10, както и за 15  часа.

Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 22  часа – 371.39 лв./MWh при количество от 3340.2 MWh.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 194.55 лв. за MWh при обем от 2946.7 MWh по данни нана https://ibex.bg/.

Спрямо стойността от 89.51 лв. за MWh ( 45.77 евро за MWh) за 15 юни, цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 16 юни 2024 г. се повишава до 135.67 лв. за MWh ( ръст от 51.6 %) по данни на БНЕБ или 69.37 евро за MWh.

При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 14 юни 2024 г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на публикуване на информацията е 7 798.80 MWh при средно претеглена дневна цена от 129.45 лв. за MWh.

Към публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват:

Име             MW

АЕЦ 31,47% 1016.11
Кондензационни ТЕЦ 7,02% 226.71
Топлофикационни ТЕЦ 4,57% 147.58
Заводски ТЕЦ 4,60% 148.45
ВЕЦ 0,70% 22.6
Малки ВЕЦ 4,29% 138.57
ВяЕЦ 2,95% 95.27
ФЕЦ 43,78% 1413.37
Био ЕЦ 0,62% 19.92

Товар на РБ 3636.6

Интензитета на СО2  e 138g (gCO₂eq/kWh) за България към момента на публикуването на информацията. За сравнение в Полша - липсват данни, Чехия - 209g, Германия - 134g, Румъния - 188g, Гърция - 166g, а най-нисък e във Франция - 24g, Швейцария - 64g, Австрия - 30g, Белгия - 54, Нидерландия - 77g, Португалия - 72g, Испания - 68g.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща