МОСВ: Измененията по трасето АМ „Струма“ няма да окажат отрицателно въздействие върху околната среда и защитените зони

Икономика / България
3E news
332
article picture alt description

Източник: МОСВ, архив.

Измененията по трасето на Лот 3.2. на автомагистрала „Струма“ няма да окажат отрицателно въздействие върху околната среда и защитените зони. Това съобщиха от министерството на околната среда и водите по повод на възможността едното платно на от АМ "Струма" да се изгради извън Кресненското дефиле.

МОСВ публикува Решение №5-ПР/2024 г. на министъра на околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Изменение на инвестиционно предложение „Подобряване на трасето на Лот 3.2 на Автомагистрала (АМ) „Струма“ по източен вариант Г10.50“ с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“.

Припомняме, че за Лот 3.2. на АМ „Струма“ е извършена ОВОС през 2017 г., като Решението по ОВОС беше обжалвано по съдебен ред от две физически лица и от една неправителствена организация. С Решение от 23.05.2018 г. Върховният административен съд отхвърли жалбите като неоснователни. През 2023 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ уведоми МОСВ за изменения в инвестиционното си предложение за Лот 3.2. на АМ „Струма“. Измененията са в резултат от по-подробната фаза на проектиране, при която са взети предвид условията и мерките от Решението по ОВОС от 2017 г. Изменението на инвестиционното предложение се отнася за лявото платно на Лот 3.2, което ще осигурява еднопосочното движение от Кулата към София и обходния път на гр. Кресна. Изменението на инвестиционното предложение не разглежда дясното платно, преминаващо през Кресненското дефиле и рехабилитацията на съществуващия път Е-79.

Настоящото произнасяне от 11 юни т.г. се отнася до изменение на вече одобреното инвестиционно предложение. За изменението компетентният орган по околна среда е определил процедура по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, а именно процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Процедурата е проведена съгласно изискванията на нормативната уредба по околна среда и е приключила с Решение №5-ПР/2024 г., с което е преценено да не се извършва ОВОС за предложените изменения. Изводите от проведената процедура са, че изменението на инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, както и върху защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.

Решението е достъпно на интернет страницата на МОСВ на следния линк.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща