Световната банка: Глобалният икономически растеж се стабилизира за първи път от три години

Икономика / Свят
Иван Стоянов
428
article picture alt description

Източник: 3eNews, архив.

„Очаква се тази година глобалната икономика да се стабилизира за първи път от три години насам, но на ниски нива според последните исторически стандарти“. Това се посочва в последния доклад на Световната банка за глобалните икономически перспективи.

От институцията предвиждат глобалният растеж да се задържи стабилен от 2,6% през 2024 г., преди да достигне средно 2,7% през 2025-26 г. Това е доста под средните стойности от 3,1% през десетилетието преди COVID-19. Прогнозата предполага, че в периода 2024 -26 г. страните, които колективно представляват повече от 80% от световното население и глобалния БВП, все още ще растат по-бавно, отколкото през десетилетието преди COVID-19.

Предвижда се развиващите се икономики да нараснат средно с 4% през 2024-25 г., малко по-бавно от 2023 г. Растежът в икономиките с ниски доходи се очаква да се ускори до 5% през 2024 г. от 3,8% през 2023 г. Въпреки това, прогнозите за 2024 г. за ръст отразяват понижените очаквания в три от всеки четири икономики с ниски доходи от януари насам. В напредналите икономики се очаква растежът да остане стабилен при 1,5% през 2024 г., преди да се повиши до 1,7% през 2025 г.

От финансовата институция смятат, че тази година една от всеки четири развиващи се икономики ще остане по-бедна, отколкото е била в навечерието на пандемията през 2019 г. Този дял е два пъти по-висок за страни в нестабилни и засегнати от конфликти ситуации. Нещо повече, разликата в доходите между развиващите се икономики и напредналите икономики се очаква да се разшири в почти половината от развиващите се икономики в периода 2020-24 г., а това е най-високият дял от 90-те години на миналия век. Доходът на глава от населението в тези икономики – важен показател за стандарта на живот – се очаква да нарасне средно с 3,0% до 2026 г., доста под средното ниво от 3,8% през десетилетието преди COVID-19.

„Очаква се глобалната инфлация да се понижи до 3,5% през 2024 г. и 2,9% през 2025 г., но темпът на спад е по-бавен от прогнозирания само преди шест месеца. В резултат на това се очаква много централни банки да останат предпазливи при намаляване на лихвените проценти. Глобалните лихвени проценти вероятно ще останат високи според стандартите от последните десетилетия - средно около 4% през 2025-26 г., приблизително двойно повече от средното за 2000-19 г.“, пише в документа.

Последният доклад на Световнат банка,  „Глобални икономически перспективи“, съдържа и две актуални аналитични глави. Първият очертава как публичните инвестиции могат да бъдат използвани за ускоряване на частните инвестиции и насърчаване на икономическия растеж. Установява се, че растежът на публичните инвестиции в развиващите се икономики е намалял наполовина след глобалната финансова криза, спадайки до средно 5% годишно през последното десетилетие. И все пак публичните инвестиции могат да бъдат мощен политически лост. За развиващи се икономики с достатъчно фискално пространство и ефективни практики за правителствени разходи, увеличаването на публичните инвестиции с 1% от БВП може да увеличи нивото на продукцията с до 1,6% в средносрочен план.

Втората аналитична глава изследва защо малките държави - тези с население от около 1,5 милиона души или по-малко - страдат от хронични фискални затруднения. Две пети от 35-те развиващи се икономики, които са малки държави, са изложени на висок риск от дългово затруднение или вече са в него. Това е приблизително два пъти повече от дела на другите развиващи се икономики. Необходими са всеобхватни реформи за справяне с фискалните предизвикателства на малките държави. Приходите могат да бъдат извлечени от по-стабилна и сигурна данъчна основа. Ефективността на разходите може да се подобри - особено в здравеопазването, образованието и инфраструктурата. Могат да бъдат приети фискални рамки за управление на по-високата честота на природни бедствия и други сътресения. Целенасочените и координирани глобални политики също могат да помогнат за поставянето на тези страни на по-устойчив фискален път.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща