Топлофикациите със забележки към КЕВР, но и енергийният регулатор си запазва претенциите към тях

Енергетика / България
3E news
438
article picture alt description

източник: пресцентър на КЕВР

Положителни, но с малки изключения. Така представителите на топлофикационните дружества и на производителите на енергия от когенерации определиха доклада на работната група в сектор „Топлоенергетика“ по време на откритото заседание в КЕВР за цените на топлинната енергия през новия ценови период, който започва от 1 юли тази година. Основните възражения съответно засегнаха различни части от разходната част на дружествата и прогнозните цени на електроенергията.

Директорът на „Топлофикация София“ Александър Александров изрази задоволство от констатациите в доклада на работната група към енергийния регулатор по отношение на амортизациите. Той обаче възрази срещу „орязаните“ разходи за пренос на топлинна енергия.

Както е известно прогнозата на КЕВР за „Топлофикация София“ е за намаление на цената на топлинната енергия със 7,02 %.

Четири основни възражения изрази Щерю Радев като пълномощник на EVN Топлофикация Пловдив. Основно те бяха насочени към непризнатите разходи за балансиране, липсата на признаване на разходите за покупка на газ извън график и нормата на възвръщаемост, която от работната група изчисляват на над 6 %, а от EVN – на почти 9 на сто. Радев обърна внимание на вероятно допусната техническа грешка  в доклада и, която по-късно в рамките на коментар председателя на работната група Пламен Младеновски отчете с обещание за отстраняване.

Както е известно, предвиденото намаление на цената на EVN Топлофикация е 7,81%.

Представителят на топлофикацията в Плевен Йордан Василев изрази съмнение във възможността за определяне на прогнозна цена на електроенергията. От дружеството, което като цяло няма съществени забележки смятат, че би трябвало да има компенсаторен механизъм по отношение на т.нар. „недовзет приход“. Несъгласие все пак има и по цената за топлата вода. Както каза Василев, дружеството е направило инвестиция, а хората очакват по-ниска цена. По отношение на плевенската топлофикация прогнозата е за спад на цената на топлинната енергия със 7,14 на сто.

Забележка по отношение на прогнозната цена изрази и Денислав Денчев от Веолия. За това дружество предварителната прогноза на КЕВР е за понижение на цената на топлинната енергия с 3,14 %.

Две са възраженията на „Топлофикация Враца“ – по справката за техническите показатели и размера на приходите, заяви от своя страна представляващият дружеството Любослав Михайлов. Както бе оповестено по-рано предварителното очакване на енергийния регулатор е цената на топлинната енергия на „Топлофикация Враца“ да падне с 11,35 %.  

Александър Димитров от „Топлофикация Велико Търново“ изрази забележа по отношение на разходите за пренос и достъп до газоразпределителната мрежа. Подобен проблем констатира и Михаил Ковачев от топлофикационното дружество в Разград.

Върху определянето на разходите за горива, цените на емисиите и необходимите приходи акцентира Танер Генджев от „Топлофикация Русе“. Недоволство от намаляване на технологичните разходи на дружеството от своя страна изрази представляващия топлофикацията в Перник Чавдар Стойнев. Подобни забележки, включително и по отношение на технологичните разходи за топла вода и директора на „Топлофикация Сливен“ Павлин Костов.

Припомняме, че прогнозата на КЕВР към началото на месец юни беше за средно намаление на цените на топлинната енергия с 8,44 %.

Доста по-сериозни бяха възраженията на „Интерстрой - Калето“ като според представителя на дружеството Тони Йорданов „има огромни неточности“ в доклада. По думите му дружеството има от миналата година недовзет приход, а не се вижда механизъм за компенсиране. Той възрази и срещу заложената норма на възвръщаемост от 5% като постави въпрос как при нея ще изплати направената инвестиция през следващите 10 години. „Чувстваме се дискриминирани“, каза Йорданов. В частност той уточни, че дружеството работи с компресиран газ, който е по-скъп и според него това трябва да бъде отчетено. По-късно в коментара си по забележките председателя на работната група към енергийния регулатор Пламен Младеновски обясни, че това няма как да стане, защото иначе ще дискриминират другите дружества на газ.

Любомир Спасов от ТЕЦ „Бобов дол“ изрази възражения срещу определената производствена цена, но също така и по премията от когенерации.

Владимир Величков от ЧЗП „Румяна Величкова“ също сподели опасения за дискриминиране заради определената норма на възвръщаемост. Той обясни също така, че дружеството има притеснения и заради липсата на определена цена за балансираща енергия.

„Всяка година говорим за инвестиции, че дружествата ще подобрят работата си“, напомни председателят на работната група към КЕВР, Пламен Младеновски в коментара си за технологичните разходи като подчерта, че хората чакат за присъединяване достатъчно дълго време. От сметката беше изключена единствено „Топлофикация Плевен“.

В коментара по забележките на Владимир Величков, Младеновски напомни, че в енергийната система всички дружества трябва да са с правилни прогнози, за да е балансирана системата. Що се отнася до нормата на възвръщаемост той отбеляза, че тя отразява капитала, е не ефективността на дружеството.

Предстои дружествата да внесат становищата си, а Комисията за енергийно и водно регулиране да определи дата за обществено обсъждане. Едва след това в рамките на закрито заседание КЕВР ще определи и окончателните цени за топлинната енергия и когенерациите.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща