ЕРП-та без сериозни забележки за цените на тока за бита, но КЕВР може да промени прогнозните цени

Наблюдаваното движение на цените на електроенергията и газа в посока към повишение заради ескалиращата геополитическа обстановка вече се отчита от енергийния регулатор

Енергетика / България
3E news
2020
article picture alt description

източник: пресцентър на КЕВР

Цената за достъп, за балансираща енергия, технологичните разходи за електроразпределителните дружества, както и възможностите за производство на АЕЦ и ВЕЦ, показателите на ФСЕС бяха в основата на разискванията по време на откритото заседание в КЕВР за цената на електроенергията за регулирания пазар през ценовия период, започващ от 1 юли.

Електроразпределителните дружества, а и КЕВР се обединиха около мнението за намиране на подход за определяне на постоянна цена за достъп, но това вероятно ще стане на по-късен етап. Твърде вероятно е и намиране на баланс по отношение на другите критики от страна на дружествата, които се поставят отново на масата, но вече в един доста по-различен пазар и година преди най-сетне да бъде даден ход на либерализацията за бита.

По-важен е фактът отчетен, както от ЕСО, така и от КЕВР  за движение в посока нагоре на цената на електроенергията, а и на газа на европейския и на българския пазар. Предстои енергийният регулатор да проследи внимателно процеса, но това може  да наложи преразглеждане на заложените прогнози, което съответно ще се отрази и на първоначално определеното средно увеличение на цената за бита.

В зависимост от геополитическата обстановка може би ще има определени мощности и за „резерв“. Това стана ясно от откритото заседание в КЕВР за цените в сектор „Електроенергетика“.

Сега в доклада на работната група прогнозната годишна пазарна цена за базов товар за периода 01.07.2024 г. – 30.06.2025 г. е определена на 88,50 евро/MWh или 173,09 лв./MWh.

Представителите на АЕЦ „Козлодуй“ Пенкова и Лачева обърнаха внимание на заложените по-високи количества за производство за регулирания пазар. По думите на Пенкова, в програмата на атомната централа е заложен по-дълъг период на годишните планови ремонти за 5 и 6 блок (увеличение от 36 и 38 дни на 40 и 42 дни за всеки от блоковете в годишен планов ремонт), както и на промяната на климатичните условия, което не е взето предвид от работната група. Това по-високо заложено количество може да вкара АЕЦ „Козлодуй“ в неприятна ситуация, посочи Пенкова. По-късно в коментара си председателя на работната група Пламен Младеновски призна, че действително в сравнение с миналата година количествата, които атомната централа произвежда за регулирания пазар са завишени, но са взети предвид и обемите, които дружеството продава на свободния пазар и те трябва да се отчетат. Действително обаче не са взети предвид годишните планови ремонти и, ако се съди по думите на председателя на работната група към регулатора, вероятно този факт ще бъде взет предвид.

Основното притеснение на Националната електрическа компания (НЕК) е как са определени количествата, за производство от ВЕЦ, а и цената обясни търговският директор на компанията Венцеслав Марков. Тай се аргументира с нивото на водните запаси от една страна и заложеното производство от ПАВЕЦ основно от Чаира, като обясни, че един хидроагрегат се очаква да започне работа към края на годината, но това няма да покрие заложените обеми от регулатора. В тази връзка НЕК ще иска преразглеждане на заложената квота, но и на цената. Марков за пореден път постави въпроса и за тарифния дефицит и призова НЕК да направи стъпка и да предложи компенсаторен механизъм. Последното за пореден път остана без коментар от председателя на работната група към КЕВР Пламен Младеновски. Затова пък той призна, че без ПАВЕЦ, електрическата компания трудно ще произведе заложеното количество. В същото време напомни, че нормативната уредба задължава енергийния регулатор да се съобразява със средното производство за последните 11 години. Цената за производството на електроенергия от ВЕЦ обаче така и остана без коментар.

Според доклада на КЕВР цената на НЕК ЕАД за електрическата енергия, произвеждана от ВЕЦ, собственост на дружеството, е изчислена в размер на 90,78 лв./MWh, без ДДС, при общо необходими приходи от 276 675 хил. лв. и нетна електрическа енергия – 3 047 769 MWh.

Представителят на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) Христо Радев изрази притеснението на дружеството за определените от енергийния регулатор технически разходи за пренос. Радев коментира и опасенията си от влошената геополитическа обстановка. Той изрази надежда, че тя няма да ескалира, тъй като би довела до ръст на цените на електрическата енергия. В тази връзка представителят на ЕСО постави и въпроса пред енергийния регулатор за определяне на резерв.

Христо Радев обърна внимание и на нормата на възвръщаемост, която би трябвало да отразява и инвестициите на дружеството в мрежата.

Ние определяме прогнозна цена, каза от своя страна председателя на КЕВР Иван Иванов, като напомни и на каква база извършва това регулатора. Той също изрази надежда, че геополитическата обстановка ще се успокои, иначе, както се изрази Иванов не само тази цена ще скочи.

„Действително цените тръгнаха нагоре“, призна по-късно в коментара си по всяка от забележките на дружествата председателят на работната група Пламен Младеновски. Както стана ясно от думите му, ако това продължи вероятно ще се наложи увеличение на прогнозната цена, а също така и на предложените цени. В тази връзка той разгледа и забележката на Росица Генова, която отрази становището на Електрохолд и ЕРМ Запад за разминаването по отношение на Z-фактора. Генова определи като „трудно“ намаляването на технологичните разходи от страна на дружествата и постави въпрос за цената за достъп.

Като цяло трите електроразпределителни дружества застанаха на позиция за друг начин за определяне на такса достъп. В рамките на коментарите си представителят на EVN и Електроразпределение Юг Щерю Радев обърна внимание, че цената за достъп трябва да е постоянна. Той също застъпи тезата за технологичните разходи като обърна внимание на нарастващата тенденция за присъединяване на ВЕИ, задаващите се енергийни общности и други фактори. По думите му, трябва да се преразгледат и разходите за балансиране.

Десислава Русева от Енерго-Про и Електроразпределение Север поставиха въпроса за корекция на експлоатационните разходи, правилното отчитане на по-високите заплати на служителите си, разходите за балансиране.

Иван Вълов от ЕРП Златни пясъци от своя страна заяви, че няма възражение за определянето на цената на достъп по нов начин – признаване на цена на достъп по мощност.

Според предварителните изчисления на енергийния регулатор, средната продажна цена за клиентите на Електрохолд трябва да се повиши средно 2,74%, а за абонатите на EVN -1,46 на сто. Доста по-ниско е увеличението на средната продажна цена за потребителите на регулирания пазар на ЕНЕРГО-ПРО – само 0.90 процента.

Още по-ниско е поскъпването за потребителите на регулиран пазар на ЕСП Златни пясъци – едва 0,25 на сто.

В коментара си в края на заседанието, председателят на работната група Пламен Младеновски напомни, че е много ясно как се определя нормата на възвръщаемост и технологичните разходи. Що се отнася до разходите за балансиране, експертът напомни, че това е първият месец от прилагането на новата методика, а когато всички свикнат с нея резултатът ще е много различен.

Цената за достъп, както каза Младеновски, действително в повечето европейски страни е постоянна компонента и трябва да се определя по еднакъв начин и да не засяга битовите клиенти. По думите му, и трите дружества сега обаче дават различни предложения като всяко иска да си реши собствените проблеми. Той предложи от есента да започнат работни срещи, на които да бъде постигнато решение.

Комисарят от КЕВР Александър Йорданов от своя страна напомни, че регулаторната политика е в резултат от енергийната политика на държавата. Както и че включването и изключването на едни участници е част от енергийната, а не от регулаторната политика. Той призова също така енергийните дружества да развенчаят мита за „такса електромер“. Това не означава увеличаване на разходите за достъп, а по-справедливо отношение към клиентите, отбеляза той, обръщайки внимание на присъединяването по мощност.

В рамките на заседанието председателят на ФСЕС Диан Червенкондев също изрази очакване за стабилност през регулаторния период. Той обърна внимание на създадената нестабилност във Фонда в резултат на спада на цената на емисиите - от прогнозираните 91 евро/тон до около 47 евро/тона. "Това отвори дупка от половин милиард лева", каза Червенкондев, обръщайки внимание на промените на европейско ниво. По думите му, сегашната прогноза е изпълнима.

„Докладът на работната група е от 31 май и всички цени са прогнозни на база на месец май. Ако има изменение, то ще бъде отразено в доклада. Действително има движение на цените на електрическата енергия и природния газ“, каза от своя страна председателя на КЕВР Иван Иванов. Както бе уверено, движението на цените ще бъде следено много внимателно до края на месец юни, а междувременно се очаква през следващите дни да бъде насрочено и обществено обсъждане. От страна на работната група към енергийния регулатор ще отчетат и възраженията в становищата на всяко от дружествата, а също така и ще изложат аргументите си по тях.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща