Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила са основните пречки пред бизнеса, според НСИ

Икономика / България , Индустрия
Иван Стоянов
1340
article picture alt description

Източник: needpix.com

Несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила продължават да бъдат основни пречки за развитието на бизнеса в различните сектори на икономиката. Това показват последните данни от анкетата на Националния статистически институт по отношение на бизнес климата у нас.

Данните показват, че през май 2024 година, общият показател на бизнес климата в България се повишава с 0.6 пункта спрямо предходния месец, достигайки 25.4%. Този ръст се отразява в различните сектори на икономиката, като най-значителните подобрения се забелязват в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите.

В строителството, бизнес климатът нараства с 4.8 пункта, достигайки 31.4%. Този ръст е резултат от позитивните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Въпреки това, последната анкета отчита и увеличение на броя на клиентите със закъснения в плащанията, както и засилване на негативното въздействие на фактора "конкуренция в бранша".

В търговията на дребно, бизнес климатът се повишава със значителни 10.9 пункта, достигайки 40.6%. Търговците на дребно изразяват оптимистични оценки и очаквания за бизнес състоянието на предприятията, както и за обема на продажбите и поръчките към доставчиците.

В сектора на услугите, бизнес климатът се увеличава с 1.3 пункта, достигайки 19.6%. Мениджърите изразяват по-благоприятни оценки за настоящото бизнес състояние на предприятията и подобряват мненията си за настоящото търсене на услуги.

Въпреки тези положителни тенденции, промишлеността изпитва спад в бизнес климата с 6.9 пункта, достигайки 17.8%. Това се дължи на негативните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията, както и на намаляващата осигуреност на производството с поръчки.

По отношение на продажните цени, въпреки че мениджърите предвиждат леко увеличение в търговията на дребно, в строителството и в сектора на услугите по-голямата част очакват те да запазят своето текущо равнище през следващите три месеца.

С общият ръст на бизнес климата в някои сектори, но и със спада в промишлеността, икономическата картина на България през май 2024 година подчертава хетерогенността на икономическото развитие и наложените предизвикателства пред различните сектори.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща