EVN България проведе информационна среща по проект SHEERеnovPlus с енергийни експерти

Енергетика / България
3E news
1171
article picture alt description

източник: EVN

В Пловдив на 29 май се състоя информационен ден по европейския проект SHEERеnovPlus. В събитието участваха представители на дружествата от групата на EVN България, включително от EVN Топлофикация, която е един от осемте партньора в проекта.

Енергийни експерти присъстваха и от страна на Център за енергийна ефективност ЕнЕфект, „Българо-австрийска консултантска компания“, Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора, общински администрации, представители на домоуправители, неправителствени организации и др.

Целта на SHEERеnovPlus е да се  разработят интегрирани услуги на едно гише за енергийно обновяване на домакинствата и бизнеса. Проектът дава възможност на партньорите да разработят и тестват нови модели за интегрирани услуги в областта на енергийната ефективност и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) чрез обслужване на едно гише (т. нар. one-stop shop). Предоставяните в него услуги за граждани и бизнес са:

-        комплексни услуги за енергийна ефективност;

-        консултиране за енергийно обновяване на жилищните сгради;

-        онлайн платформа за консултации на граждани и фирми.

На информационната среща Калина Трифонова – заместник-председател на Съвета на директорите на EVN България, представи дейността на „EVN Център за устойчиви услуги“, който стартира през октомври 2023 г. в Пловдив. Чрез центъра за one-stop shop обслужване до този момент са подготвени общо 28 проекта за финансиране на ВЕИ инсталации за домакинствата и са проведени допълнително 115 консултации.

Жанет Стойчева – заместник-председател на Съвета на директорите на EVN Топлофикация, представи ключовата роля на дружеството при изпълнение на мерки за енергийна ефективност.

Инж. Станислав Андреев от ЕнЕфект представи презентация за ползите от енергийната ефективност, както и актуална информация за процесите на жилищното обновяване при домакинствата.

Цвета Наньова – изпълнителен директор на „Българо-австрийска консултантска компания“ АД, представи предимствата на one-stop shop обслужването и резултатите от националните програми за енергийна ефективност на домакинствата.

Проект SHEERеnov+ се финансира от програма LIFE на Европейската комисия и се изпълнява в периода 2023 – 2026 г.

 

 

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща