Първото законодателство на ЕС за намаляване на метановите емисии в енергетиката е факт

Енергетика / Природен газ и горива , Свят
3E news
421
article picture alt description

Източник: БТА/AP, архив.

Европейският съюз одобри в началото на седмицата набор от правила и разпоредби, които да наложат ограничения за емисиите на метан и мониторинг на енергийния сектор на ЕС по отношение на вноса на нефт, газ и въглища. Новата наредба за проследяване и ограничаване на емисиите на метан е част от пакета на ЕС "Fit for 55" за намаляване на нетните емисии на парникови газове с поне 55% до 2030 г.

Това е първото по рода си законодателство в ЕС по отношение ограничаване на емисиите на метан в европейския енергиен сектор и по целия свят. Това бележи още една стъпка в прилагането на Европейската зелена сделка и REPowerEU и показва решимостта на Европа да се справи с вредните емисии у дома и в международен план.

Новият регламент задължава индустрията за изкопаеми газове, петрол и въглища в Европа да измерва, наблюдава, докладва и проверява своите емисии на метан в съответствие с най-високите стандарти за мониторинг и да предприема действия за тяхното намаляване. Регламентът също изисква от операторите на газ, нефт и въглища в ЕС да спрат рутинното изгаряне, което може да бъде избегнато, и да намалят изгарянето и изпускането на т.нар. "факелен газа" при извънредни ситуации, технически неизправности или когато е необходимо от съображения за безопасност.

Тъй като Европа внася голяма част от изкопаемата енергия, която консумира, регламентът също така ще помогне за намаляване на емисиите на метан от вносни изкопаеми горива. Регламентът постепенно ще въведе по-строги изисквания, за да се гарантира, че износителите постепенно прилагат същите задължения за наблюдение, докладване и проверка като операторите от ЕС.

Новите правила изискват от Комисията да въведе инструмент за мониторинг на глобалните емитенти на метан, за да предоставя информация, въз основа на сателитни данни, за мащаба, разпространението и местоположението на източници с големи емисии на метан, намиращи се в рамките на или извън ЕС.

Комисията също така ще създаде механизъм за бързо предупреждение за събития със "свръхемисии", а именно инциденти, при които съоръжения, оборудване или инфраструктура отделят много високи нива на метан. Механизмът ще действа като система за ранно предупреждение за откриване на "свръхемисионни" събития и за предупреждаване на ЕС или извън ЕС, за да бъдат предприети действия за спирането или предотвратяването им.

Такива ограничения обаче биха засегнали най-големите доставчици на втечнен природен газ и тръбопроводен природен газ в ЕС, включително Съединените щати, отбелязват редица световни агенции.

Единният блок иска да се откаже от руския природен газ в идеалния случай до 2027 г., но няма да се е отказал от целия газ до тази дата, така че новият регламент може да засегне доставчиците, от които ще зависят най-много газовите доставки по-късно през настоящото десетилетие.

"Тъй като Европа внася голяма част от изкопаемата енергия, която консумира, регламентът също така ще помогне за намаляване на емисиите на метан от вносни изкопаеми горива", заяви в понеделник Европейската комисия, след като Съветът на ЕС прие правилата. "Регламентът постепенно ще въведе по-строги изисквания, за да гарантира, че износителите постепенно прилагат същите задължения за наблюдение, докладване и проверка като операторите от ЕС", добави Комисията.

"За да изпълним целта на Парижкото споразумение за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5°C и постигане на климатична неутралност до 2050 г., трябва да намалим емисиите на метан в секторите на петрола, газа и въглищата. Това законодателство гарантира правилното наблюдение и справяне с емисиите в тези вериги за стойност", посочи Тине Ван дер Стратен, министър на енергетиката на Белгия, която е ротационен председател на ЕС през първата половина на годината.

Енергийният еврокомисар Кадри Симсон пък посочи: "С окончателното приемане от ЕС на регламента за метана вече имаме средства да получим по-ясна представа за основните източници на емисии на метан в енергийния сектор. Това ще увеличи прозрачността и ще предостави инструментите, необходими за намаляване на тези големи емисии, както в ЕС, така и в световен мащаб".

Европейската комисия ще преразгледа прилагането на регламента през 2028 г., включително нивото на постигнатото намаление на емисиите.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Природен газ и горива:

Предишна
Следваща