Димитър Радев: В БНБ не виждаме непосредствен проблем, но има потенциален риск с ипотечното кредитиране

Централната банка задължи търговските банки и клоновете в страната да следят минимум шест показателя при отпускане и предоговаряне на кредити, обезпечени с жилища

Икономика / Финанси
3E news
1122
article picture alt description

Снимка: архив 3е-news/БТА

Българската народна банка (БНБ) обяви в началото на седмицата, че задължава търговските банки и клоновете, извършващи дейност в страната, да следят за минимум шест показателя при отпускане и предоговаряне на кредити, обезпечени със жилищни имоти.

Показателите включват съблюдаване на съотношения между размера на кредита и стойността на обезпечението при отпускане, съотношение между размера на текущите плащания във връзка с обслужването на кредита, обезпечен с жилищен недвижим имот, и месечния доход на кредитополучателя при отпускане, максималния срок по договора за кредит и др.

По този повод БТА потърси управителя на централната банка Димитър Радев за повече разяснения по темата.

Пред БТА той посочи, че от БНБ "не виждаме непосредствен проблем, но виждаме потенциален риск, свързан с ипотечното кредитиране. По думите му "в масовия случай и в краткосрочен план кредитополучателите няма да бъдат сериозно засегнати от промените". Димитър Радев заяви още, че в предприетите мерки към момента няма определени задължителни нива, но такива могат да се определят, ако се наложи.

Следва пълният текст на блицинтервюто:

Г-н Радев, последното решение на УС на БНБ за прилагането на показатели за наблюдение на кредитните стандарти при отпускане на ипотечни кредити предизвика оживени и невинаги еднозначни коментари.

- Ние предоставихме подробна информация по темата, но първоначалните реакции са напълно нормални като се има предвид, че БНБ за първи път прилага подобен подход.

В какво всъщност се изразява този подход?

- Ние ескалираме нашите действия по отношение на ипотечното кредитиране, като преминаваме от режим на статистическо наблюдение към режим на надзорно наблюдение и отчетност със съответни задължителни изисквания за банките по отношение на изчисляването на минимален набор от показатели и методика за тяхното прилагане.

Какво налага подобна ескалация?

- Ние не виждаме непосредствен проблем, но виждаме потенциален риск, свързан с ипотечното кредитиране. Целта на предприетите мерки е да формализираме оценката на този риск и да подготвим банковия сектор за адекватна реакция, ако този риск започне да се материализира.

Но вие не налагате задължителни нива на показателите за ипотечно кредитиране.

- Точно така, но създаваме необходимата формална рамка и механизми да го направим, ако това се наложи. Подобен подход е напълно в духа на доктрината на БНБ да подготвя сектора за работа при неблагоприятни развития на кредитния пазар дори вероятността от подобни развития да изглежда минимална в момента.

Как това ще се отрази на кредитополучателите?

- В масовия случай и в краткосрочен план те няма да бъдат сериозно засегнати.

А на банките?

- Ние сме в активна комуникация с банките по тази тема през последната година. Техните действия и техните показатели са свидетелство за адекватна реакция. Убеден съм, че тя ще бъде такава и по отношение на коментираното решение на БНБ, с което се поставя надзорен акцент върху ипотечното кредитиране.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща