Ръст от 7.6%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 190 лв. за MWh с ден за доставка 23 май 2024 г.

Енергетика / България , Електроенергия
3E news
618
article picture alt description

Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при средна цена за базова енергия (1 – 24 часа) от 190.00 лв. за MWh с ден за доставка 23 май 2024 г. и обем от 71 348.90 MWh, сочат данните от търговията. Това е скок от 7.6 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 162.09 лв. за MWh ( понижение с 0.49% ), при количество от 39 075.70 MWh.

Извънпиковата енергия (32 273.20 MWh) е на цена от 217.92 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа), което е повишение с 14.52 % в сравнение с нивото при затваряне на предишната сесия.

Още по темата

Борсата стартира при средна цена от 179.74 лв. за MWh и количество от 2226.9 MWh.

Най-ниската цена е отчетена за времето 13 -15 часа – 114.8 лв. за MWh ( 3397.8 – 3158.7 MWh).

Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 21 часа – 392.38 лв. за MWh при количество от 3704.8 MWh.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 200.84 лв. за MWh при обем от 2287.9 MWh по данни на https://ibex.bg/.

Спрямо стойността от 176.58 лв. за MWh ( 90.28 евро за MWh) за 22 май, цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 23 май 2024 г. се увеличава до 190.00 лв. за MWh ( повишение със 7.6 %) по данни на БНЕБ или 97.15 евро за MWh.

При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 22 май 2024 г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на публикуване на информацията е 6 447.20 MWh при средно претеглена дневна цена от 173.33 лв. за MWh.

Към публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват:

Име             MW

АЕЦ 23,32% 1018.78
Кондензационни ТЕЦ 13,31% 581.38
Топлофикационни ТЕЦ 3,55% 155.1
Заводски ТЕЦ 1,66% 72.63
ВЕЦ 0,29% 12.58
Малки ВЕЦ 6,22% 271.55
ВяЕЦ 0,63% 27.62
ФЕЦ 50,46% 2204.44
Био ЕЦ 0,56% 24.68

Товар на РБ 3523.17

Интензитета на СО2  e 181g (gCO₂eq/kWh) за България към момента на публикуването на информацията. За сравнение в Полша - 480, Чехия - 432g, Германия - 229g, Румъния - 293g, Гърция - 256g, а най-нисък e във Франция - 18g, Швейцария - 59g, Австрия - 33g, Словения - 24, Белгия - 61g, Португалия - 73g, Испания - 69g, Италия и в частност Сицилия - 75g.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща