Rystad Energy: Транспорт, селско стопанство и тежката индустрия ще продължават и в бъдеще да имат нужда от петрол

Необходими са пробиви в чистите технологии и политики за по-бърз преход към чисти енергийни източници

Енергетика / Анализи / Интервюта
Георги Велев
1366
article picture alt description

Източник: Георги Велев / 3eNews.

Търсенето на петрол ще нарасне допълнително в средносрочен план, според изследванията и моделирането на Rystad Energy. Това е така, защото нисковъглеродните алтернативи все още не са достатъчно развити или икономически конкурентни, за да компенсират нарастващото търсене на транспортни и индустриални услуги. Последният доклад на Rystad Energy Oil Macro Scenarios обяснява как 13-те сектора, които разчитат на петрола, ще се изправят пред по-сложен спрямо очакванията преход за разлика от прогнозите отпреди няколко години. Тези констатации подчертават идеята, че търсенето на петрол остава нестабилно и процесът на заместване на капиталовия запас, свързан с потреблението на петрол, ще бъде сложен и продължителен поради конкурентните предимства на петрола в множество транспортни сектори и индустриални процеси.

Изследването оценява петгодишната траектория на търсенето на петрол, технологичната готовност на всеки сектор за преход и политическите рамки, подкрепящи тази промяна. Нашият анализ хвърля светлина върху въздействието на важни пробиви, като бързата електрификация на автобуси, железопътен транспорт и автомобили, както и предизвикателствата, пред които са изправени останалите сектори, които нямат напълно развити или конкурентни алтернативни технологии.

Още по темата

Тъй като търсенето на петрол вероятно ще остане във възходяща траектория в средносрочен план, вероятността за бърз преход от петрола намалява, освен ако не станем свидетели на пробиви в тези нисковъглеродни енергийни носители, които технически и икономически могат да заменят петрола. Нашата актуализирана средносрочна прогноза трябва да внесе доза реализъм в наратива за прехода към петрола, заедно с подновено чувство за неотложност да се изследват и инвестират още повече – навсякъде, където има икономически смисъл – в чисти технологии и възобновяеми енергийни източници, за да се постигнат тези пробиви. Това обяснява Клаудио Галимберти, директор за анализи на глобалния пазар в Rystad Energy, цитиран от OilPrice.com.

Транспорт

Около една четвърт от световното търсене на петрол идва от пътнически автомобилен транспорт, така че не е изненада, че развитието на електрически превозни средства (EV), които включват както електрически превозни средства с батерии (BEV), така и plug-in хибриди (PHEV), е ключов фактор за оценка на въздействието на търсенето на петрол. Електромобилите се повишиха от 2018 г. насам, съставлявайки 16% от глобалните продажби през 2022 г. Въпреки това, миналата година видяхме повратна точка – глобалните продажби на EV достигнаха само 19% – поради комбинацията от липса на електромобили за масовия пазар извън Китай, лоша инфраструктура за зареждане, слабо приемане от потребителите в някои региони, несигурност на зареждането и премахване на субсидиите в някои страни.

Въпреки тези предизвикателства, Rystad Energy все още прогнозира, че електрификацията на пътническия автомобилен транспорт ще възвърне силата си през втората половина на това десетилетие и след това. Производителите на автомобили са се ангажирали да произвеждат десетки милиони електромобили през следващите години, което ще доведе до икономии от мащаба. Все пак е важно да се отбележи, че някои от тези планове наскоро бяха намалени поради ниска възвръщаемост на инвестициите. В крайна сметка ще трябва да се реши един голям проблем: „несигурността на таксуването при зареждане“ в райони, където собствениците на автомобили нямат частни места за паркиране. Това явление е особено остро в много страни извън ОИСР, както и в доста такива от ОИСР.

 Освен пътническия автомобилен транспорт, преходът към алтернативни енергийни източници е изправен пред насрещни ветрове. При тежкотоварния търговски автомобилен транспорт търсенето на петрол се очаква да нарасне в съответствие с разрастването на световната икономика, особено в Азия, тъй като алтернативите на петрола остават ограничени. Като пример, батериите все още са твърде тежки и големи, за да се поберат в камион от клас 8, а дори и да се поберат, зареждането им ще отнеме твърде много време. Смяната на батерии, процес, при който батериите с нисък заряд се сменят с напълно заредени в специализирани станции, показа обещание в Китай, но все още е малка част от парка на електрически камиони. Зареждането по контактна мрежа и индукционното зареждане – методи за зареждане на електрически превозни средства, докато са в движение – биха могли да бъдат решение, но в момента са твърде скъпи. Разбира се, Volvo и Tesla започнаха производството и доставката на електрически полукамиони, но броят им все още е малък и ще продължи да бъде такъв в средносрочен план.

Морската индустрия споделя много от същите предизвикателства като тежкотоварните камиони. Ефективното и достъпно превозване на големи товари през моретата изисква гориво с висока енергийна плътност, безопасно съхранение и транспорт и добре установена верига за доставки. Въпреки че алтернативи като амоняк и метанол могат да задоволят някои от тези изисквания, те все още не се конкурират с петрола по ключови показатели като достъпност и енергийна плътност. Освен това бързото застаряване на световния морски флот ще забави промените при корабостроителите.

Устойчивото авиационно гориво (Sustainable Aviation Fuel (SAF) е екологична алтернатива на традиционното реактивно гориво. Въпреки че SAF има потенциала да нарасне значително в авиационната индустрия през 2030-те години и след това, горивото няма да повлияе значително на авиацията през следващите пет години. Въпреки големите ангажименти от авиокомпаниите и програмата Corsia на Международната организация за гражданска авиация (ICAO), делът на SAF ще бъде по-малко от 5% от търсенето на реактивно гориво до края на това десетилетие. Това означава по-малко от 0,4% от световното търсене на петрол.

Автобусният и железопътният транспорт не трябва да чакат алтернативи, тъй като те вече са налични и се оказват много ефективни. Скорошната тенденция на електрификация в тези два сектора в Китай, Индия и Европа ще продължи през следващите години, благодарение на правителствените политики. Въпреки това, дори ако тези два сектора бъдат напълно електрифицирани през следващите 15 години, максималното намаление на търсенето на петрол до 2030 г. ще бъде само около 0,5-0,8 милиона бара на ден, тъй като те в момента представляват по-малко от 3% от търсенето на петрол.

Тежка индустрия и други сектори

Стационарните сектори, които включват нефтохимическата промишленост, строителството, неенергийната употреба на горива, енергетиката и селското стопанство, представляват 42,3% от световното търсене на петрол към 2024 г. и са жизненоважни компоненти на енергийния преход. В нефтохимическия сектор търсенето на пластмаси се очаква да нарасне през следващите години – на фона на разрастващата се средна класа в световен мащаб – и течните нефт и природен газ (natural gas liquids (NGL) ще бъдат суровината, използвана за производството на пластмаса. За да се намали търсенето на първична суровина, нивата на механично и химическо рециклиране трябва да се увеличат. За постигането на това обаче са необходими по-големи инвестиции във веригата за доставки за рециклиране, както и научноизследователска и развойна дейност. Важно е да припомним, че глобалните нива на рециклиране на пластмаса в момента са само 8% от общото потребление на пластмаса, с оскъдни доказателства, че те могат да се увеличат значително до края на десетилетието.

Търсенето на петрол в строителния сектор се оказа по-устойчиво от очакваното само преди няколко години. В региони, където няма налична мрежа за природен газ и зимите са дълги и студени, нефтът – под формата на втечнен нефтен газ (LPG), керосин или газьол – остава най-ефективният енергиен носител за отопление на помещения и подгряване на вода. Термопомпите, които обикновено са много ефективни за отопление на помещения в по-мек климат, обикновено имат намалена ефективност в много студени региони. И накрая, в страни, които все още разчитат на изгаряне на биомаса за готвене, като Африка на юг от Сахара, LPG може да бъде по-чист енергиен носител. А това може да доведе до 1,5 милиона барела на ден (bpd) увеличение на потреблението на петрол.

Високата енергийна плътност е от съществено значение в промишления сектор за постигане на високите температури, необходими за операции като производство на стомана, производство на цимент, нефтохимикали и подсектори на рафиниране. Въпреки че водородът се счита за най-жизнеспособната алтернатива на петрола с ниско съдържание на въглеродни емисии, той едва ли ще стане силен конкурент през следващите пет години поради високите разходи и липсата на развита верига за доставки.

Изследването потвърждава още, че търсенето на петрол остава стабилно и ще отнеме време и ресурси за промяна на капитала, свързан с неговото потребление. Освен това ни напомня за важността на разбирането на цялата енергийна система от край до край, а не само на петролната система. Намаляването на глобалните емисии все още е възможно в средносрочен план, ако други енергийни сектори внедрят чисти технологии и възобновяеми енергийни източници с по-бързи темпове. В този контекст бързото внедряване на слънчевата енергия в производството на електроенергия, измествайки въглищата, направи точно това през последните няколко години. В резултат на това бързо намаляване на глобалните емисии все още е постижимо, въпреки нарастващото търсене на петрол.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща