КЕВР: Топлофикация София иска да продължи крос-субсидирането в производството на ток. От дружеството отричат

Дебатът ще бъде решен след общественото обсъждане, а регулаторът има крайната дума за цените.

Енергетика / България
3E news
1684
article picture alt description

Източник: Георги Велев / 3eNews.

Публикуваното предложение на „Топлофикация София“ за искани цени за следващия регулаторен период е в разрез със законовите разпоредби. Предложението означава продължаване на кръстосаното субсидиране и производството на скъпа електроенергия, за да се запази евтина цената на топлоенергията. Това стана ясно днес от обявено съобщение на Комисията за енергийно и водно регулиране. От „Топлофикация София“ обявиха еднокомпонентна цена на топлинната енергия от 97,78 лева за мегаватчас, без ДДС, в кооято се отразява надвзетия приход на дружеството в размер на 195,932 млн. лв. Тук влизат по-ниските цени на природния газ и на квотите въглеродни емисии за предшестващия регулаторен период. Според регулатора това означава продължаване на кръстосаното субсидиране между произвежданите топлинна и електрическа енергия, т.е. намаляване на цената на топлинната енергия за сметка на много висока цена на електрическата енергия. "Подобен подход осигурява по-ниска цена на топлинната енергия за потребителите на "Топлофикация София" ЕАД, за сметка на по-висока цена на електрическата енергия, заплащана от всички потребители в страната и е в нарушение на чл. 31, т.6 от Закона за енергетиката", посочват от регулатора.

От "Топлофикация София" обаче изтъкват, че в ценовото предложение ясно е посочено, че предложената цена от 97,78 лева за мегаватчас включва в себе си корекция от надвзет приход по чл. 8, ал. 10 от Наредбата за регулиране цените на топлинната енергия, вследствие на по-ниските цени на природния газ и на квотите за въглеродни емисии през изтичащия регулаторен период. "Считаме този подход за коректен и открит спрямо потребителите на топлинна енергия с оглед на това, че отразява очакванията за ценовите равнища през следващия регулаторен период, предвид динамиката на пазарите", пишат от топлофикационното дружество.

От столчното парно изразяват несъгласие с позицията на КЕВР, че този подход води до продължаване на кръстосаното субсидиране между произвежданите топлинна и електрическа енергия, тъй като в ценовото заявление, дружеството е заложило корекция от надвзет приход равнопоставено и при цената на електрическата енергия.
"Топлофикация София" никога и по никакъв начин не е инициирала прилагане на кръстосано субсидиране, а само следва наложения от регулатора модел през последните години", изтъкват от дружеството. Оттам подчертават, че в правомощията на КЕВР като регулатор е да утвърди или промени направеното ценово предложение, както и разпределението на надвзетия приход с оглед спазването на баланс между интересите на всички страни в енергийната ни система, включително и тези на потребителите.

Дебатът между КЕВР и Топлофикация София ще бъде решен след общественото обсъждане, което ще бъде през следващия месец. А регулаторът има крайната дума в определянето на цените.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща