Европа отпусна 720 млн. евро на седем проекта за инсталации на зелен водород. Ето кои са пионерите в сектора

Енергетика / Свят
3E news
944
article picture alt description

Източник: iStock by Getty Images.

Европейската комисия отпусна близо 720 милиона евро на седем проекта за водород от възобновяеми източници в Европа. Те бяха избрани чрез първата конкурентна тръжна процедура в рамките на Европейската водородна банка. Средствата за този търг идват от приходите от схемата на ЕС за търговия с емисии. Спечелилите оференти ще произвеждат водород от възобновяеми източници в Европа и ще получат субсидия за преодоляване на ценовата разлика между техните производствени разходи и пазарната цена на водорода, която понастоящем се определя от производителите на невъзобновяеми енергийни източници. Поради това Европейската водородна банка допринася за увеличаването на използването на по-чисти горива, което ще допринесе за декарбонизацията на европейската промишленост. Произвежданият от тях водород от възобновяеми източници ще се използва в сектори като стоманодобива, химикалите, морския транспорт и торовете, обясняват от ЕК

Още по темата

Избраните 7 проекта са спечелили надвзет търг, който привлече общо 132 оферти. Заедно спечелилите оференти планират да произвеждат 1.58 милиона тона водород от възобновяеми източници за период от десет години, като избягват над 10 милиона тона емисиина CO2. Избраните проекти са разположени в 4 европейски държави. Те са подали оферти между 0.37 и 0,48 EUR на килограм произведен водород от възобновяеми източници и са отговаряли и на другите изисквания за квалификация. Субсидията, която ще получат 7-те проекта, варира от 8 милиона евро до 245 милиона евро.

Това са избраните проекти:

Освен това чрез новия механизъм „търгове като услуга“ Германия предостави национално финансиране в размер на 350 милиона евро за проекти с най-високо класиране в Германия, които не отговарят на условията за подкрепа на равнище ЕС, но отговарят на критериите за допустимост. Германските органи ще изберат и оповестят печелившите проекти. Схемата „търгове като услуга“ е отворена за всички държави членки, което им дава възможност да се възползват от тръжната платформа на равнище ЕС и да предоставят национално финансиране за допълнителни проекти. Комисията приканва другите държави членки да се възползват от тази услуга при бъдещи търгове.

Какво следва занапред?

Седемте избрани проекта ще започнат да подготвят своите индивидуални споразумения за отпускане на безвъзмездни средства с Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда (CINEA). Очаква се тези споразумения да бъдат подписани най-късно до ноември 2024 г.

Избраните проекти ще трябва да започнат да произвеждат водород от възобновяеми източници в рамките на максимум 5 години след подписването на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. Те ще получат отпуснатата субсидия с фиксирана премия за срок до 10 години за сертифицирано и проверено производство на водород от възобновяеми източници.

Комисията планира да стартира втори търг на Европейската водородна банка до края на тази година. Тя ще се възползва от поуките, извлечени от този пилотен търг, и ще проведе допълнителни консултации със заинтересованите страни преди стартирането на следващия търг.

Финансиране

Фондът за иновации е най-голямата програма на ЕС за финансиране на внедряването на иновативни технологии за нулеви нетни емисии с прогнозен бюджет от 40 милиарда евро от приходите от тръжната продажба на квоти в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии за периода 2020—2030 г.

Европейската водородна банка, обявена от председателя Фон дер Лайен в речта ѝ за състоянието на Европейския съюз през 2022 г., е инициатива за улесняване на вътрешното производство и вноса на водород от възобновяеми източници в ЕС. Тя има за цел да отключи частните инвестиции в ЕС и в трети държави чрез справяне с инвестиционните предизвикателства, преодоляване на недостига на финансиране и свързване на бъдещите доставки на водород от възобновяеми източници с потребителите.

На първия търг на Европейската водородна банка бяха получени 132 оферти от 17 европейски държави, които поискаха над 15 пъти наличния бюджет от 800 милиона евро. 119 предложения бяха счетени за допустими и допустими, след което бяха класирани по тяхната цена и оценени от Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда (CINEA). Подадените оферти варират от 0,37 EUR до 4,5 EUR на килограм произведен водород от възобновяеми източници.

Повече информация можете да намерите тук.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща