Евростат: Ценитe на електроенергията за домакинствата през втората половина на 2023 г. са били най-ниски в Унгария, България и Малта

Сметките за електричество и газ през втората половина на 2023 г. намаляват, но все още остават на високи нива

Енергетика / България , Свят
3E news
512
article picture alt description

източник: Евростат

Сметките за електричество и газ намаляват през втората половина на 2023 г., след увеличението, което започна преди руската военна агресия срещу Украйна и резкия скок през 2022 г. Това се казва в съобщение на Евростат. Статистическата агенция на ЕС публикува днес обобщени данни  на цените на електрическата енергия и газа за домакинствата в страните от ЕС.

През втората половина на 2023 г. средните цени на електроенергията за домакинствата в ЕС са се понижили (28,5 евро за 100 kWh) в сравнение с първата половина (29,4 евро за 100 kWh), но леко са се повишили в сравнение с втората половина на 2022 г. (28,4 евро за 100 kWh).

Цената на енергията, на доставката и преноса по мрежата, се стабилизираха през първото полугодие на 2023 г. и показаха спад през второто полугодие, но все още остават на високи нива, в сравнение с разходите преди ценовия пик през 2022 г., констатират от Евростат.

По отношение на газа, от статистическата агенция посочват, че средните цени на газа за домакинствата през втората половина на 2023 г. са се понижили (11,3 евро за 100 kWh) в сравнение с първата половина на 2023 г. (11,9 евро за 100 kWh) и втората половина на 2022 г. (11,4 евро за 100 kWh).

Намаляването на разходите за енергия, за доставка и пренос, започнало още през първото полугодие на 2023 г., продължава низходящата тенденция. Това намаление е по-силно изразено при небитовите потребители, което показва по-добри условия за индустрията, посочват от Евростат.

Цените на електроенергията са спаднали в 13 страни от ЕС през втората половина на 2023 г.

Данните също така показват, че цените на електроенергията за домакинствата са намалели в 13 държави от ЕС, но  са се повишили в останалите държави през втората половина на 2023 г. в сравнение със същия период на 2022 г.

За небитовите потребители цените през втората половина на 2023 г. са намалели в 17 страни, което води до -4,6% спад в ЕС. Спадът на цените е резултат от динамиката на пазара, което е частично компенсирано от свиване или премахване на мерките за облекчаване на потребителите на национално ниво.

Представено в национални валути, най-голям ръст (+86%) е отчетен в Нидерландия. Големи повишения са регистрирани и в Чехия (+83%), Полша (+35%) и Германия (+20%).

Големи понижения при представянето в националната валута са регистрирани в Дания (-39%), Испания (-30%) и Швеция (-20%).

Изразени в евро, средните цени на електроенергията за домакинствата през втората половина на 2023 г. са били най-ниски в Унгария (11,3 евро за 100 kWh), България (11,9 евро) и Малта (12,8 евро) и най-високи в Германия (40,2 евро), Ирландия (37,9 евро). ) и Белгия (37,8 евро).

Изразено по паритет на покупателната способност, електроенергията за домакинствата в България е струвала 19,77 парични единици през втората половина на 2023 г.

Цени на газа: Литва е с най-голямо увеличение, Гърция с най-голям спад

Цените на газа за битови потребители са се понижили през втората половина на 2023 г. в резултат най-вече на по-ниските разходи за енергия и в по-малка степен на данъците, които постепенно се връщат към предкризисните нива след намаленията през 2022 г.

За небитовите потребители, спадът на цената на газа е било по-очевидни през втората половина на 2023 г.

Между втората половина на 2022 г. и втората половина на 2023 г. цените на газа (изразени в национални валути) са се увеличили най-много в Литва (+68%) и са намалели най-много в Дания (-39%). За битовите потребители общо 12 държави отчитат повишения, докато останалите 12, ползващи газ, отчитат намаление на цената. В промишления сектор всички страни с изключение на три са отчели спад, което показва ясна низходяща тенденция на нивата на цените на газа.

Сред страните с резки увеличения на цените на газа са  Полша (+32%), Словакия и Германия (и двете +22%), които са и с най-висок скок на цените, докато Гърция (-42%), Дания (-41%) и България (-40%) са с най-голям спад.

Изразени в евро, средните цени на газа за домакинствата през първата половина на 2023 г. са били най-ниски в Унгария (3,3 евро за 100 kWh), Хърватия (4,6 евро) и Румъния (5,6 евро), а най-високи в Швеция (20,7 евро), Ирландия (16,4 евро). ) и Холандия (24,8 евро).

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща