Безопасност по пътищата: Парламентът премахва пропуските за преследване на нарушители в чужбина

Свят
3E news
394
article picture alt description

Източник: ЕП / Adobe Stock / narawit.

Евродепутатите засилиха сътрудничеството между държавите членки на ЕС при трансграничното разследване на пътнотранспортни нарушения, за да се предотврати безразсъдното шофиране в чужбина.
Имайки предвид, че приблизително 40 % от трансграничните пътнотранспортни нарушения понастоящем остават ненаказани, евродепутатите актуализираха правилата, за да гарантират, че държавите от ЕС да си сътрудничат повече и да си помагат взаимно при намирането на чуждестранен шофьор, отговорен за пътнотранспортно нарушение. Новите правила задължават националните органи да отговарят на искания от друга държава от ЕС без забавяне и не по-късно от два месеца след като са събрали необходимата информация.

Освен това, по искане на държавата членка, в която е извършено нарушението, държавата на пребиваване на нарушителя в ЕС може да поеме събирането на глоби за движение по пътищата, при условие че сумата е по-голяма от 70 евро и не е платена след изчерпване на всички правни възможности.


Актуализираните правила ще разширят списъка на пътнотранспортните нарушения, извършени от чуждестранни водачи, които задействат трансгранична помощ и могат да доведат до глоба. В допълнение към превишената скорост, шофирането в нетрезво състояние или преминаване на червена светлина, законодателите на ЕС добавиха опасно паркиране и изпреварване, пресичане на непрекъсната линия и напускане на местопроизшествието, наред с други престъпления. 

Ясен краен срок и забрана на частните събирачи на дългове

Държавата от ЕС, в която е извършено пътното нарушение, ще разполага с 11 месеца от датата на нарушението, за да издаде известие за пътнотранспортно нарушение. Известието за нарушение трябва да включва времето и обстоятелствата на престъплението, както и информация за начина на обжалване на глобата.


По инициатива на членовете на ЕП, ще бъде забранено на частни субекти да помагат на страните от ЕС да събират пътни глоби от чуждестранни шофьори (от две години след транспонирането на правилата в националното законодателство).


За да се увеличи прозрачността и да се улесни прилагането на новите правила, на Комисията е възложено да създаде онлайн портал, в който наред с другото да се посочват правилата, възможностите за обжалване и съответните глоби за пътнотранспортно нарушение.

Докладчикът на ЕП Косма Злотовски (ЕКР, Полша) заяви: „За да се повиши пътната безопасност, държавите от ЕС трябва да си сътрудничат и да разполагат с ефективни инструменти за наказване на нарушителите на движението от чужбина. Актуализираните правила ще спомогнат за постигането на това, но са от полза и за водачите, които ще получат информация в рамките на стриктен срок, на език, който разбират, и с описание на процедурата по обжалване. Забраната за използване на частни дружества за събиране на глоби ще защити ефективно водачите от измами и изтичане на лични данни.“

Следващи стъпкиНовите правила относно трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортните нарушения, свързани с безопасността по пътищата, бяха приети с 570 гласа „за“, 36 гласа „против“ и 24 гласа „въздържал се“. След като Съветът ги одобри, страните от ЕС ще разполагат с 30 месеца, за да се подготвят за тяхното прилагане.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща