Спад на потреблението на газ и вноса на LNG в страните от ЕС отчитат от GECF

Енергетика / Природен газ и горива , Свят
3E news
1971
article picture alt description

източник: 3e-news.net

Потреблението на природен газ в страните от Европейския съюз (ЕС) през месец март е спаднало с 9%, което се дължи основно на по-топлата зима. Това се казва в доклада на Форума на страните експортьори на газ (GECF).

Потребление

„През месец март потреблението на газ в ЕС е намаляло със значителните 9 % в сравнение с аналогичния период на миналата година, основна заради необичайно топлата зима, довела до намаляване на потреблението за отопление“, се посочва в доклада.

Според прогнозата, тази ситуация ще се запази и през април в резултат на постигнатите температурни рекорди в много страни. Освен това експертите отбелязват, че не расте и потреблението на газ от страна на индустрията, независимо от спада на цените.

„Базираното на газ производство на електроенергия в ЕС отбеляза спад от 15% на годишна база, докато общото производство на електроенергия леко намаля с 2,7% на годишна база, достигайки 213 TWh. Това значително намаление на потреблението на газ в енергийния сектор може да се отдаде на увеличеното производство от хидро и слънчева енергия (36% и 22% ръст на годишна база, съответно). Обратно, електроенергията, произвеждана от въглища и вятър, отбеляза значителен спад от съответно 24% и 10% на годишна база

В рамките на настоящия енергиен микс възобновяемите енергийни източници имат най-голям дял от 34%, следвани от ядрената енергия с 23%, газа с 15%, водната енергия с 16% и въглищата с 12%“, отбелязват експертите от GECF.

Внос на LNG

Европейският внос на втечнен природен газ (LNG) за девети пореден месец намалява като през март количеството е спаднало с 20 % до 9,14 млн. тона, се посочва още в доклада на Форума на страните, експортьори на газ.

„Вносът на LNG в Европа през март 2024 г. продължава да намалява, свивайки се с 20% (2,25 млн. тона) в годишно изражение до 9,14 млн. тона, което е значително под нивото от март 2022 година“, се посочва в доклада. Този спад се обяснява с намаляване на потреблението, значителният обем в газохранилищата и увеличението на внос през газотранспортната мрежа в региона.

По-ниският внос на LNG в Европа, според уточнението се дължи на Италия, Нидерландия, Испания, Турция и Великобритания, което се компенсира от по-високия внос от страна на Франция. За периода от януари до март европейския внос на LNG се е свил с 13% (4,56 млн. тона) в сравнение с аналогичния период на миналата година и е съставлявал 30,31 млн. тона.

Цени

От GECF отчитат скок на спот цените. „През март 2024 г. спот цените на газа и втечнения природен газ в Европа и Азия претърпяха скок след тримесечен период на спад, като колебливостта остана сравнително ниска. Това покачване на спот цените се дължи основно на прогнозите за по-студено време и множество прекъсвания на континенталния шелф на Обединеното кралство (UKCS) и норвежките газови находища. Освен това ограниченията на доставките в САЩ, по-специално поддръжката на Freeport LNG Trains 2 и 3, планирани до май 2024 г., допринесоха за по-възходящи настроения“.

Прогнозата на експертите е, че  увеличеното търсене от чувствителни към ценовите нива страни в Южна и Югоизточна Азия ще повиши цените през следващите месеци.

„През март 2024 г. спот цените на газа на TTF бяха средно 8,51 долара/MMBtu, което е  5% увеличение на месечна база“, се посочва в доклада, но  остават с 35% по-ниски на годишна база.

В допълнение, спот цените на NBP са били средно 8,67 долара/MMBtu -  9% увеличение на месечна база и 35% намаление на годишна база).

Спот цените на LNG на SWE са били средно 8,17 долара/MMBtu през март 2024 г. (8% увеличение на месечна база и 33% намаление на годишна база). В допълнение, спот цената на PSV са били средно 9,27 долара/MMBtu през март 2024 г. (6% увеличение на месечна база и 37% намаление на годишна база).

„Европейските спот цени на газ и втечнен природен газ се повишиха след спад в продължение на три последователни месеца. Това повишение се дължи главно на прогнозите за по-студено време, съчетано с множество прекъсвания на Великобритания и норвежките газови находища в средата на март. До края на месеца обаче доставките до голяма степен са се нормализирали. Дневните спот цени на TTF достигнаха своя връх от 9,14 долара/MMBtu през този период. От януари до март 2024 г. TTF и NBP са средно 8,72 долара/MMBtu и 8,71 долара/MMBtu, съответно, което представлява значителен спад от съответно 48% и 46% на годишна база“, посочват от GECF.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Природен газ и горива:

Предишна
Следваща