Форум за "Интелигентно потребление на водни ресурси и Синя дипломация" ще се проведе днес

Климат / България
3E news
707
article picture alt description

Източник: АИКБ.

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) в партньорство с Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), Water Europe и Veolia организират конференция на тема: "Интелигентно потребление на водни ресурси и Синя дипломация". Събитието ще се проведе днес в София, съобщиха от АИКБ за БТА.

В откриването на форума се очаква да участват Васил Велев, председател на Управителния съвет на АИКБ, Пламен Димитров, президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България, както и Петър Димитров, служебен министър на околната среда и водите. Ключов говорител на конференцията ще бъде Пиетро Франческо Де Лотто, председател на Консултативната комисия за индустриални промени на Европейския икономически и социален комитет.

Конференцията на високо равнище ще събере на едно място европейски и български заинтересовани страни, политици, представители на индустрията, организираното гражданско общество, академичните среди, медиите, за да обединят усилията си за: насърчаване на необходимостта от Синя сделка на ЕС и стратегия за интелигентно използване на водните ресурси на национално ниво; свързване с местните заинтересовани страни и идентифициране на пътища за "трансфер на знания" и обмен на най-добри практики; с акцент върху българските специфики в сектора.

Водата е от съществено значение за живота, околната среда и икономиката и като такава е общо благо, което не само трябва да бъде достъпно за всички, но най-важното, уважавано и защитено, посочват от АИКБ. Поради човешкото въздействие и изменението на климата, недостигът на вода се увеличава – в световен мащаб, както и в Европа, където водният "стрес" засяга около 20 на сто от територията и 30 на сто от населението.

До 2050 г. съчетаването на наличните проблеми и съществуващите и назряващи конфликти, свързани с водата и климата, ще принудят приблизително един милиард души да мигрират, посочват от Асоциацията. Недостигът на вода и свързаните с него напрежение и повсеместно въоръжаване представляват нарастваща заплаха за международния мир и стабилност. И все пак, водата може да се превърне в инструмент за мир и развитие – ако конкретните действия на Синя дипломация бъдат приложени бързо, смятат от АИКБ.

За да се изпълни конкретната и всеобхватна инициатива на "Синята сделка", изпълнявана със средствата на "Синята дипломация", ЕС трябва да мобилизира всички ресурси, и особено тези на ниво държава-членка, за да създаде работещ набор от технологични иновативни решения, които да са като източник за "трансфер на знания" и споделяне на най-добри практики, които ще насърчат трансграничното сътрудничество по въпросите на водата.

България е богата на водни ресурси от всякакъв вид и има дългогодишни традиции в разумното и устойчиво управление на водите и в предлагането на решения, отбелязват от Асоциацията. Географското й положение налага необходимостта от споделена отговорност за значимите водни басейни – като Черно море, Дунав, Струма, Места.

Повече подробности можете да намерите тук.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща