ЕС увеличава броя на акциите си в Европейската банка за възстановяване и развитие

ЕС ще запише 12 102 допълнителни акции от по 10 000 евро всяка преди 30 юли 2025 г.

Икономика / Свят , Финанси
3E news
577
article picture alt description

Днес Съветът на Европейския съюз прие решение за увеличаване на броя на акциите на ЕС в капитала на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), съобщи на сайта си Съветът.

Това увеличаване на капитала следва да гарантира подкрепата на банката за устойчивостта и възстановяването в Украйна след 2023 г. и продължаващата подкрепа във всички държави, в които банката оперира.

Още по темата

ЕС ще запише 12 102 допълнителни акции от по 10 000 евро всяка преди 30 юли 2025 г. До тогава Съветът на директорите на ЕБВР може да отложи датата на записването най-късно до 31 декември 2025 г. Записаните акции ще се изплатят на пет равни годишни вноски.

Предложението има за цел също така да разшири географския обхват на операциите на ЕБВР, така че да обхване Африка на юг от Сахара и Ирак по ограничен и постепенен начин.

Освен това, Европейската комисия предлага да се премахне уставното ограничение на капитала за обичайни операции, за да се възложи на Съвета на директорите на ЕБВР да установи и поддържа подходящи граници по отношение на показателите за капиталова адекватност.

Решението ще влезе в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Контекст

На 15 декември 2023 г. Съветът на гуверньорите на ЕБВР реши да увеличи уставния капитал на ЕБВР с 4 млрд. евро, за да бъде осигурен достатъчно капитал за поддържане на подходящо ниво на дейност в държавите, в които ЕБВР осъществява своите операции, в рамките на уставните ограничения.

Уставният капитал на ЕБВР се увеличи с 400 000 изплатени акции, а членовете на ЕБВР могат да запишат определен брой от емитираните акции, пропорционално на своето настоящо дялово участие.

Преди това увеличаване на капитала ЕС притежаваше 90 044 акции, като номиналната стойност на всяка акция е 10 000 евро.

На 22 януари 2024 г. Комисията представи на Съвета и на Европейския парламент предложение ЕС да запише в капитала на ЕБВР 12 102 допълнителни акции в размер на 10 000 евро всяка.

Комисията поиска от Европейския парламент и Съвета да приложат процедурата по спешност за това досие. На 14 март 2024 г. Европейският парламент прие текста, без да променя същността на предложението, а Съветът прие същия текст, като по този начин процедурата по приемане приключи.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща