Управителният съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД избра Кирил Равначки за изпълнителен директор на дружеството.

Енергетика / България , Природен газ и горива
3E news
3870
Управителният съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД избра Кирил Равначки за изпълнителен директор на дружеството.

източник: Булгартрансгаз

Със свое решение от 9-ти април 2024 година Управителният съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД избра Кирил Равначки за изпълнителен директор на газопреносния оператор. Решението на Управителния съвет е одобрено от Надзорния съвет на дружеството на 9-ти април 2024 г.

В периода от 2019 г. до началото на 2023 година Равначки е изпълнителен директор на  „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. До декември 2023 г. той е член на общото събрание на Европейската Асоциация на енергийните борси в Европа. Представител е на България в управителния координационен съвет на общата платформа за покупка на природен газ, създадена в края на 2022 година от Европейската комисия. От февруари 2023 г. Кирил Равначки е член на Управителния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД. От 2012 до 2018 г. работи в газопреносния оператор като специалист в отдел „Финанси“, както и като директор на управление „Анализи и международна дейност“. Завършил е специалности „Икономика“ и „Бизнес администрация“ в Американския университет в България.

Документите за вписване на променените обстоятелства в дружеството са подадени в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща