Хартата за устойчив туризъм в България беше подписана в Министерството на околната среда и водите

Климат / България
3E news
661
article picture alt description

Източник: МОСВ.

Хартата за устойчив туризъм в България беше подписана в Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Подписи под документа днес поставиха министърът на околната среда и водите Юлиян Попов, зам.-министърът на туризма Ирена Георгиева, председателят на Българската туристическа камара Георги Николов, председателят на УС на Българската асоциация на експертите в туризма Димчо Тодоров, Десислава Алексова – представител на Асоциацията на парковете в България, директорът на Института за анализи и прогнози на информационната среда в туризма Румен Драганов и директорът на мрежата за гражданско действие „БлуЛинк“ Павел Антонов.

„Преди 11 години като служебен министър подех инициатива, която сега вече реализираме. Не става дума само за хотели и туристически бизнес, а за взаимодействието с природата. Смисълът да разработим Харта за устойчив туризъм в България е организациите, въвлечени в туризма, да се обединят около общи принципи на поведение. Така ще се улесни дебатът за общуването с природата, за да избегнем конфликтите, свързани с инвестиционни намерения“, каза министърът на околната среда и водите в оставка Юлиян Попов.

Хартата има характер на етичен кодекс и след приемането й днес остава отворена за подкрепа от всички заинтересовани страни – местни власти, институции, представители на бизнеса и гражданското общество. Целта е тя да се превърне в своеобразен зелен етичен код за всички, които работят за развитието на устойчив туризъм в България. Българската туристическа камара и мрежата за гражданско действие „БлуЛинк“ се ангажираха да поддържат и актуализират списъка на подписалите хартата заинтересовани страни.

„Благодаря на МОСВ, че заедно подкрепихме изключително важна кауза за налагането на устойчивия туризъм. Вярвам, че хартата ще бъде подкрепена от много бизнес и граждански организации и че развитието на процеса ще продължи според принципите, залегнали в документа“, каза на свой ред зам.-министър Ирена Георгиева. Министър Попов отправи специална покана към общините в България да се присъединят към Хартата за устойчив туризъм и подчерта, че те са изключително важен партньор в тази кауза.

Първоначалната инициатива за Хартата за устойчив туризъм в България е от 2013 г., когато първоначалната й версия е разработена в рамките на Обществения съвет към министъра на околната среда и водите. Настоящият текст беше изработен в периода август 2023 г.-март 2024 г. с участието на народни представители, експерти на Министерството на околната среда и водите, Министерство на туризма, както и представители на Българския туристически съюз, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Института за анализи и прогнози на информационната среда в туризма, Асоциацията на парковете, Одисея Ин и фондация “БлуЛинк”. През февруари 2024 г.  изброените страни, както и Националният борд по туризъм и Българската туристическа камара обсъдиха текста на документа на кръгла маса, проведена съвместно от МОСВ и МТ.

Хартата за устойчив туризъм в България е отворена за присъединяване от публични и частни институции, местна власт, бизнес и организации с нестопанска цел, които се ангажират да сътрудничат за ефективното й прилагане.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща