Министър Попов: България поставя кръговата икономика като дългосрочен приоритет на политиката в МОСВ

Икономика / България
3E news
1292
article picture alt description

Министърът на околната среда и водите в оставка Юлиян Попов участва в среща на министрите на околната среда на страните от Вишеградската група, България, Румъния, Австрия, Германия и Словения, която се проведе в Бърно в рамките на Чешкото председателство на Вишеградската четворка с фокус върху замърсяването на околната среда и въздействието му върху човека.

Дискусията на министрите очерта предизвикателствата, свързани със замърсяването, които са най-актуални за региона на Централна и Източна Европа, както и приоритетни действия за преодоляването им.

Действията, които могат да бъдат предприети за повишаване на устойчивостта и безопасността на химическата индустрия, бяха в центъра на обсъжданията. Министрите обсъдиха мерки в контекста на кръговата икономика, които биха имали най-големи ползи за околната среда и биха могли да изиграят водеща роля за бъдещото подобряване на употребата на вторични суровини.

Министър Юлиян Попов подчерта, че България поставя кръговата икономика като дългосрочен приоритет на политиката си за развитие, тъй като тя ще осигури едновременно икономически растеж и по-чиста околна среда. Той сподели, че от пет години се работи за развиване на икономически зони с въглеродно неутрални индустриални паркове, което осигурява синергия между икономическо развитие и климатични действия. Министърът добави, че особено важни са кръговите бизнес модели, в които това, което е отпадък за една компания, се превръща в суровина за друга.

В дневния ред на срещата бе отделено място и на светлинното замърсяване като комплексен глобален проблем, който засяга както поведението на дивите видове, така и човешкото здраве. Министър Попов отбеляза, че в България отчитаме значимостта на въпроса, особено в контекста на все по-широката употреба на LED осветление. Независимо от обстоятелството, че националното законодателство не адресира изрично светлинното замърсяване, съществуват възможности за прилагане на мерки, които ефективно водят до неговото ограничаване, посочи той.

В рамките на срещата бе представена информация за резултатите от конференция, организирана от Чешкото председателство на Вишеградската група и посветена на въздействията от замърсяване на околната среда върху човека. Сред основните теми на конференцията са  въздействията от химическо замърсяване на въздуха, от излагането на химикали върху развитието и здравето на детето и комплексно излагане на въздействието в градската среда.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща