Съветът на ЕС и Европарламентът се споразумяха по регламента за опаковките, отпадъците от тях, включително и депозитната система

Климат / Климат / Екология , Свят
3E news
1353
article picture alt description

източник: 3e-news.net, архив

Председателството на Съвета на ЕС и представителите на Европейския парламент постигнаха временно политическо споразумение по предложение за регламент относно опаковките и отпадъците от опаковки. Целта справяне с увеличаването на отпадъците от опаковки, генерирани в ЕС, като същевременно се хармонизира вътрешния пазар на опаковки и се насърчи кръговата икономика.

Предложението разглежда пълния жизнен цикъл на опаковката. То установява изисквания, които да гарантират, че опаковката е безопасна и устойчива. Изисква се всички опаковки да могат да се рециклират и наличието на опасни вещества да е сведено до минимум. Определят се изисквания за хармонизиране на етикетирането с цел подобряване на информацията за потребителите. В съответствие с йерархията на отпадъците, предложението има за цел да намали значително генерирането на отпадъци от опаковки чрез определяне на обвързващи цели за повторна употреба, ограничаване на някои видове опаковки за еднократна употреба и изискване на икономическите оператори да сведат до минимум използваните опаковки.

Договорката е временна и в очакване за официално приемане от двете институции, уточняват от Съвета на ЕС.

Основни елементи на споразумението

Изисквания за устойчивост, рециклиране и съдържание в опаковката

Текстът на временното споразумение запазва повечето от изискванията за устойчивост за всички опаковки, пуснати на пазара, и главните цели, предложени от Европейската комисия.

Засилват се изискванията за веществата в опаковките, като се въвежда ограничение за пускането на пазара на опаковки за контакт с храни, съдържащи per-- и полифлуорирани алкилови вещества (PFAS) над определени прагове. За да се избегне всякакво припокриване с други законодателни актове, се възлага на Комисията (ЕК)  да оцени необходимостта от изменение на това ограничение в рамките на четири години от датата на прилагане на регламента.

Временното споразумение поддържа главните цели за 2030 и 2040 г. за минимално рециклирано съдържание в пластмасовите опаковки. Съвета и Европарламента се споразумяха да изключат от тези цели подлежащите на компостиране пластмасови опаковки и опаковки, чийто пластмасов компонент представлява по-малко от 5 % от общото тегло на опаковката. Комисията ще трябва да прегледа изпълнението на целите за 2030 г. и да оцени осъществимостта на целите за 2040 г. Споразумението също така призовава Комисията да оцени, три години след влизането в сила на регламента, състоянието на технологичното развитие на пластмасовите опаковки на биологична основа. Въз основа на тази оценка да определи изисквания за устойчивост на съдържанието на биологична основа в пластмасови опаковки.

Още по темата

Новите правила ще намалят ненужните опаковки, като определят максимален коефициент на празно пространство от 50% в групирани опаковки, опаковки за транспорт и електронна търговия. Ще се изисква производителите и вносителите да гарантират, че теглото и обемът на опаковките са сведени до минимум, с изключение на дизайна на защитени опаковки ( при условие че тази защита вече е била в сила към датата на влизане в сила на регламента).

Повторно използване

Текстът определя нови обвързващи цели за повторна употреба за 2030 г. и индикативни цели за 2040 г. Тези цели варират в зависимост от вида на опаковката, използвана от операторите: алкохолни и безалкохолни напитки (с изключение на вино и ароматизирани вина, мляко и други бързо развалящи се напитки) , транспортни и търговски опаковки (с изключение на опаковки, използвани за опасни товари или широкомащабно оборудване и гъвкави опаковки в пряк контакт с храни) и групови опаковки. Картонените опаковки също обикновено са освободени от тези изисквания.

Споразумението въвежда обща петгодишна подновяваща се дерогация, от постигането на целите за повторна употреба при специфични условия, включително следното:

освобождаващата държава членка надхвърля с 5 процентни пункта целите за рециклиране, които трябва да бъдат постигнати до 2025 г., и се очаква да надхвърли с 5 процентни пункта целите за рециклиране за 2030 г. освобождаващата държава-членка е на път да постигне своите цели за предотвратяване на отпадъците

операторите са приели корпоративен план за предотвратяване и рециклиране на отпадъци, който допринася за постигане на целите за предотвратяване и рециклиране на отпадъци, посочени в регламента

Новите правила също така освобождават микропредприятията от постигането на тези цели и въвеждат възможността икономическите оператори да формират групи от до пет крайни дистрибутора, за да постигнат целите за повторна употреба на напитките.

СЕ на ЕС и Европарламентът също така задължават предприятията за храна за вкъщи да предложат на клиентите възможността да ползват собствени съдове за студени или топли напитки или готова храна, без допълнително заплащане. Освен това до 2030 г. зареждането за вкъщи трябва да предлага 10% от продуктите в опаковъчни формати, подходящи за повторна употреба.

Системи за връщане на депозити (DRS)

Съгласно новите правила до 2029 г. държавите-членки трябва да осигурят разделното събиране на най-малко 90% годишно от пластмасови бутилки за еднократна употреба и метални съдове за напитки. За да постигнат тази цел, от тях се изисква да създадат системи за връщане на депозити (DRS) за тези опаковъчни формати. Минималните изисквания за DRS няма да се прилагат за системи, които вече са въведени преди влизането в сила на регламента, ако въпросните системи постигнат целта от 90% до 2029 г.

СЕ на ЕС и Европарламентът се споразумяха също да добавят изключение от изискването за въвеждане на DRS за държавите членки, ако достигнат степен на разделно събиране над 80 % през 2026 г. и ако представят план за прилагане със стратегия за постигане на общите 90 % разделно събиране мишена.

Ограничения за определени формати на опаковки

Новите правила въвеждат ограничения върху определени формати на опаковки, включително пластмасови опаковки за еднократна употреба за плодове и зеленчуци, за храни и напитки, подправки, сосове в сектора HORECA, за малки козметични и тоалетни продукти, използвани в секторите за настаняване като хотели и др. такива (напр. шампоан или тяло бутилки с лосион) и за много леки найлонови торбички (напр. тези, предлагани на пазарите за насипни хранителни стоки).

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Климат / Екология:

Предишна
Следваща