Общинските съветници в Стара Загора настояват за незабавни действия в защита на ТЕЦ "Марица Изток" 2

Местната управа предупреждава за растящо социално напрежение в региона

Енергетика / България
3E news
1943
article picture alt description

източник: Сайтът на община Стара Загора

Социалното напрежение в комплекс „Марица изток“ и целия Старозагорски регион расте с неимоверна сила и бездействието ще доведе до масови протести и безредици в близко бъдеще. Хората в региона ще бъдат поставени в положение на притиснати до стената да се борят за оцеляването си и техния единствен полезен ход, поради системното игнориране на проблема им с години назад във времето, ще бъде отчаян и напълно непредвидим по мащаби. Това се казва в приетата на 29 февруари декларация от общинските съветници на община Стара Загора относно: Критичното финансово състояние на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД и “Мини Марица-изток“ ЕАД и растящото социално напрежение в регион Стара Загора.

Декларацията бе приета след близо 40-минутни дебати в Общински съвет на Стара Загора с 46 гласа „за“, един „против“ и нула „въздържал се“, предаде БТА.

Общинските съветници напомнят, че неведнъж са алармирали за проблемите, които стоят пред въглищните региони, свързани с политиката на декарбонизация и начина, по който българските политици се справят с тях.

Нехайството на изпълнителната власт по отношение съдбата на комплекс „Марица изток“ и като цяло на българската енергетика и от там на енергийната независимост на страната е недопустимо по две причини: първо неглижирането и предаването в чужди ръце на енергийната ни независимост само по себе си е отстъпление на националните ни интереси, и второ неспазването на решения на Народното събрание е погазване на Конституцията на Република България, се посочва в Декларацията.

Още по темата

"Въглищните централи от комплекс "Марица изток" и Бобов дол произвеждат над 47 процента от електроенергията в страната ни. При себестойност на произведената енергия от над 300 лв. на MWh (в зависимост от цената на въглеродните емисии) „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД няма възможността да се съревновава на пазарен принцип, което предвещава намаляване на производството и неговото спиране, водещо до последващо обявяване на несъстоятелност. Вследствие на това ще бъде намален и добивът на суровина – лигнитните въглища, и като резултат на пазара на труда ще излязат близо 12 500 души непосредствено заети в двете дружества и живеещи предимно в Старозагорски регион.

Социалният ефект ще бъде катастрофален, защото намаляването на добива от „Мини Марица-изток“ ЕАД ще рефлектира и на сложни връзки с мрежа от контрагенти, включващи доставчици на суровини и материали, строителни и ремонтни фирми, доставчици на инженерни услуги и те също ще прекратят дейност. По социални проучвания това са още 37 000 работни места в регион Стара Загора. Общо за периода от 2023 – 2038 г. област Стара Загора ще загуби над 51 000 работни места, което е над 53 процента от всички работни места в областта, а непряко засегнатите членове на семействата ще са повече от 146 000 души, което е над 45 на сто от населението в област Стара Загора", се посочва в декларацията, внесена от общинските съветници Деян Дяков, Наско Митев и Борислав Йорданов.

Ето и пълния текст на декларацията:

Общинските съветници припомнят решенията на Народното събрание, с които се задължава изпълнение на определени задължения от Министерски съвет.

1. Задължава Министерския съвет чрез министъра на енергетиката в срок до 29 февруари 2024 г. да приеме всички необходими мерки за нормалното функциониране на „ТЕЦ Марица изток 2“ – ЕАД, в това число и чрез увеличаване на капитала на дружеството от страна на „Български Енергиен Холдинг“ – ЕАД, с цел гарантиране на енергийната сигурност на страната като елемент от националната сигурност,
независимо от становището на Европейската комисия по този въпрос.

2. Задължава Министерския съвет да предприеме всички необходими мерки за недопускане в дългосрочен план прекратяване на функционирането и/или ограничаването на производствения капацитет на въглищните топлоелектрически централи от групата на „Български Енергиен Холдинг“ – ЕАД.

3. Възлага на Министерския съвет да предприеме действия за присъединяване на Република България към платформата „Въглищни региони в преход“ без поемане на ангажименти за закриване на въглищни централи.

Със затварянето на комплекс „Марица изток“, ще бъде изключен основният двигател на икономическия и социален живот в община Стара Загора. България ще изпадне в изключителна зависимост от външни доставчици на гориво и ел.енергия при наличие на собствени такива за още 50 години.

Енергийният комплекс „Марица изток“ е основният гарант за сигурността на електроенергийната система поради наличието на четири топлоелектрически централи, работещи с местен енергоизточник – въглища. „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД е единствената централа в страната ни, която има връзка с трите нива на напрежение на ЕЕС на Р България – 110, 220 и 400 kV, което я прави основен фактор за устойчивата
работа на ЕЕС, за ограничаване разпространението на тежки аварии и подпомагане бързото възстановяване на системата.

Както вече споменахме, с решения на НС от 31.01.2020 г. (ДВ бр.11 от 2020 г.) и 12.01.2023 г.(ДВ бр.6 от 2023 г.) беше поет твърд ангажимент за недопускане в дългосрочен план и прекратяване функционирането и ограничаването на производствения капацитет на въглищните централи от групата на БЕХ.

Общинските съветници изразяват очакване изпълнителната власт да вземе незабавни мерки за осигуряване работата на ТЕЦ „Марица изток 2“ и „Мини Марица-изток“ до 2050 г. според Европейската зелена сделка като до 2038 г. се вземат мерки за постепенна модернизация на производството на електроенергия. В тази връзка се изреждат и шест основни искания към изпълнителната власт. 

Ние, общинските съветници от гр. Стара Загора, НАСТОЯВАМЕ НЕЗАБАВНО изпълнителната власт да:

1. Изпълни т.1 от споразумението на протестиращи с правителството от 03.10.2023 г. (което на 04.10 стана и официално решение на Народното събрание) като бъде сключен договор между „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД и ЕСО за заплащане на услугата, която ТЕЦ-2 извършва за поддържане необходимия състав от синхронно работещи и резервни генериращи източници, директно присъединени към електропреносната мрежа (без силова електроника), които да гарантират работата на съвременни диспечеруеми електропроизводствени мощности. Срокът за изпълнение на това решение на Народното събрание беше 31.12.2023 г. и настояваме незабавно да стане факт!

2. Държавата да влезе в ролята си и да осигури извършването на плавен преход и рекултивация в „Мини Марица-изток“ ЕАД като финансира изцяло дейностите свързани с това и възложи извършването им на самото държавно предприятие, което има и към момента ангажимент за тази дейност.

3. Преходът към декарбонизация да бъде осъществен наистина плавно с откриване на нови работни места и недопускане на безработица в региона и оставане без работа на служители от комплекс Марица изток.

4. Незабавни действия за въвеждане на механизъм за капацитет под формата на стратегически резерв с цел изпълнение на военновременна задача на ТЕЦ 2 за защита на националната сигурност на България в кризисни моменти и ситуации, които никой не може да предвиди напред в бъдещето.

5. Да бъде възложено от Министерство на енергетиката предпроектно проучване за възможностите за намаляване на СО2, с включени технико-икономически обосновки, удовлетворяващи поетите ангажименти по зелената сделка, като крайната цел да бъде запазване на Минно-енергийния комплекс „Марица-изток“.

Да бъде изградена пилотна инсталация в ТЕЦ “Марица Изток 2”, след като бъде приет най-добър вариант на предпроектното проучване, с цел доказване технико-икономическата ефективност на метода.

6. Настояваме в рамките на месец март 2024 г., кметът на гр. Стара Загора и/или упълномощени от Общинския съвет представители, да бъдат изслушани в Комисията по енергетика и Народното събрание.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща