Съвет към финансовия министър ще разработва правила по възлагане на обществени поръчки

Със своя заповед Асен Василев утвърди правилата за неговата работа

Икономика / Финанси
3E news
354
article picture alt description

Снимка: архив 3е-news/БТА

Специален съвет към Министъра на финансите ще работи за изготвяне на правила и насоки, от които да се ръководят всички организации, задължени да прилагат Закона за обществените поръчки. Със своя заповед Асен Василев утвърди правилата за работа на Експертния консултативен съвет по чл.246 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) към министъра на финансите.

Министерството на финансите съобщи, че в него ще участват представители на Дирекциите "Национален фонд" и "Централно координационно звено" в Министерство на финансите, Агенцията за обществени поръчки, Агенцията за държавна и финансова инспекция, както и Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз". Председател на Съвета е изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки.

"Съветът решава въпроси по прилагане на ЗОП с цел постигане на единна и непротиворечива практика от методическите, контролните и одитните Органи", е записано в чл. 3 от правилата за функционирането му.

Заседанията му може да се открити, като на тях ще се изслушват становищата на поканени компетентни институции – Сметната палата и др. На закритите ще се вземат решения за изготвяне на проект на насоки, приемане на насоки или неиздаване на насоки, както и за експертни предложения за промяна на самата нормативната уредба в областта на обществените поръчки.

Насоките за прилагане на ЗОП се издават след решение на Съвета, като за приемането им ще се изисква обикновено мнозинство. След това насоките ще се публикуват на интернет страницата на Министерството на финансите и на Портала за обществени поръчки.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща