Ръст от 8.8%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 155.51 лв. за MWh с ден за доставка 20 февруари 2024 г.

Енергетика / България , Електроенергия
3E news
862
article picture alt description

Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при средна цена за базова енергия (1 – 24 часа) от 155.51 лв. за MWh с ден за доставка 20 февруари 2024 г. и обем от 87 731.70 MWh, сочат данните от търговията. Това е повишение с 8.8 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 171.10 лв. за MWh, при количество от 43 699.60 MWh.

Извънпиковата енергия (44 032.10 MWh) е на цена от 139.93 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Още по темата

Борсата стартира при средна цена от 113.56 лв. за MWh и количество от 3644.2 MWh.

Най-ниската цена е отчетена за 04 часа – 104.77 лв. за MWh (3542.4 MWh).

Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 09 часа – 216.28 лв. за MWh при количество от 3373.4 MWh.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 156.72 лв. за MWh при обем от 3342.7 MWh по данни на https://ibex.bg/.

Спрямо стойността от 142.93 лв. за MWh (73.08 евро за MWh) за 19 февруари, цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 20 февруари 2024 г. нараства до 155.51 лв. за MWh ( повишение с 8.8  %) по данни на БНЕБ или 79.51 евро за MWh.

При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 19 февруари 2024 г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на публикуване на информацията е 4 492.70 MWh при средно претеглена дневна цена от 140.87 лв. за MWh.

Към публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват:

Име              MW

АЕЦ 46,06% 2118.82
Кондензационни ТЕЦ 27,27% 1254.62
Топлофикационни ТЕЦ 8,27% 380.31
Заводски ТЕЦ 2,40% 110.25
ВЕЦ 0,90% 41.22
Малки ВЕЦ 2,66% 122.25
ВяЕЦ 0,14% 6.51
ФЕЦ 11,79% 542.4
Био ЕЦ 0,52% 24.04

Товар на РБ 5073.84

Интензитета на СО2  e 341g (gCO₂eq/kWh) за България към момента на публикуването на информацията. За сравнение в Полша - 693, Чехия - 428g, (Германия - липсват данни), Румъния - 314g, Гърция - 382g, а най-нисък e във Франция - 51g, Швейцария - 52g, Испания - 97g.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща