Андрей Гюров: Близо 800 млн. български евромонети ще заменят стотинките след влизането на страната в еврозоната

Българската Народна банка е получила одобрението на Съвета на ЕС за дизайна на българската страна от евромонетите

Икономика / Финанси
3E news
905
article picture alt description

Снимка: БНБ

Българската народна банка (БНБ) обяви официално вчера, че е приключила процеса по съгласуване и одобрение на дизайна на българските евромонети. Последната стъпка от този процес включваше одобрението на Съвета на ЕС, което е било получено в началото на този месец, съобщи на сайта си централната банка.

Дизайнът възпроизвежда настоящите символи, изсечени върху българските разменни монети (Мадарски конник – на монети от 1, 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента; Св. Иван Рилски – на монета от 1 евро; и Паисий Хилендарски – на монета от 2 евро).

Процесът премина през следните етапи:

• Подписване на 06.12.2022 г. на Меморандум за разбирателство между Република България, държавите – членки на еврозоната, и Европейската комисия за започване на производството на евромонети и за подготвителните задачи преди започване на производството.

• Приемане с Решение № 337/20.07.2023 г. на Управителният съвет на БНБ (УС на БНБ) на „Процедура за изработване на дизайн на българска национална страна на евромонети“ и „Основни мотиви и задължителни реквизити на дизайна на националната страна на българските евромонети и надпис на гурта на монетите от 2 евро“.

• Одобряване с Решение № 479/02.11.2023 г. на УС на БНБ на дизайна за българска национална страна на евромонетите от всички номинали, както и графичния проект за надпис върху гурта на монетите от 2 евро.

• Приемане с протокол от заседание на 16.11.2023 г. на Координационния съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната на одобрения от УС на БНБ дизайн на българската национална страна на евромонетите.

• Изпращане с писмо от 18.01.2024 г. на БНБ на дизайна за съгласуване до Европейската комисия и всички държави-членки от еврозоната.

• Одобрение с Решение 5693/24 на Съвета на Европейския съюз (Съвет на ЕС) на предложения от българска страна дизайн на националната страна на разменни евромонети от 1 и 2 евро, както и 1, 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента.

Какво  предстои:

• Изработване на евромонети с българска национална страна в количество до 1 млн. броя за всеки номинал за тестване на качеството на произвежданите монети и сертифициране на българския „Монетен двор“ ЕАД.

• Пристъпване към редовно производство на необходимите количества евромонети с българска национална страна след Решението на Съвета на ЕС за приемането на еврото от Република България.

• Емитиране на евромонетите с българските символи, считано от датата на приемане на еврото от Република България за законно платежно средство.

По повод полученото одобрение, подуправителят на БНБ Андрей Гюров, който е ръководител на управление "Емисионно", каза пред БТА, че в БНБ се изпълнява програма за отсичането на евромонети с българската национална страна. Когато процесът завърши, близо 800 млн. български евромонети ще заменят стотинките след влизането на страната в еврозоната.

- Г-н Гюров, вчера стана известно, че Съветът на Европейския съюз е одобрил дизайна на националната страна на евромонетите. Какви са практическите измерения на този процес?

- Това е още една стъпка в процеса на присъединяване на България към еврозоната. С полученото одобрение от Съвета на ЕС БНБ ще може да отсече по 1 млн. бройки от всички номинали (1,2,3, 10, 20, 50 евроцента и 1 и 2 евро). Ние вече изпълняваме програмата за това пробно отсичане, която включва най-различни етапи. Един такъв е осигуряването на заготовките за евромонетите, който вече е преминат и те са поръчани. Сега предстои тези заготовки да постъпят в Монетния двор на БНБ и да започне изсичането на монетите.

- Какъв е следващият етап?

- След като бъдат изсечени в пробните тиражи, трябва да бъдат сертифицирани от Европейската централна банка. Получаването на такъв сертификат за "Монетен двор" ЕАД ще означава, че ние можем да пристъпим към сеченето и на останалите евромонети.

- Какво ще стане с пробния тираж в момента, в който страната ни стане част от еврозоната?

- Очаквам всичките изсечени монети да се влеят в официалния тираж.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща