Дирекция „Политики по изменение на климата“ се разширява до главна дирекция в МОСВ

Целта е структурата да отразява и да се справя по-всеобхватно с предизвикателствата в областта на климата

Климат / България , Климат / Екология
3E news
1195
article picture alt description

Източник: МОСВ, архив.

Дирекция „Политики по изменение на климата“ (ПИК) в МОСВ е трансформирана в Главна дирекция. Структурната промяна е съобразена с главния приоритет, който екипът си поставя в управлението на околната среда, а именно политиката за ограничаване и адаптация към изменението на климата да стане широка национална политика, за да може страната да се справи с климатичните предизвикателства.

„Споделям удовлетворение, че намерението ми да разширя дирекция ПИК, заявено още преди 11 години, когато бях служебен министър, след много усилия и преговори най-накрая намери своята реализация“, каза министър Юлиян Попов, мотивирайки промяната пред екипа на министерството.  „Със случилата се трансформация дирекция ПИК не просто увеличава своите щатни бройки, но и поема към нови предизвикателства, свързани с работа на местно ниво, с по-усилена координация с национални институции и с цел по-добро интегриране на климатичните приоритети в секторните политики“, подчерта той.

Дирекцията разширява функциите си и създава три териториални звена – Югоизточен регион (Стара Загора), Южен централен регион (Пловдив) и Северен централен регион (Габрово). С тези промени МОСВ ще разшири възможностите си да оказва подкрепа на местните власти за подобряване на стратегическото планиране на местно ниво за ограничаване на изменението на климата и адаптация към климатичните промени.

За интегриране на климатични приоритети в секторните политики се създава отдел „Координация на климатични политики“, чиито основни функции ще са свързани с координация между институциите за съобразяване с климатичните рискове при изпълнение на политики и проекти във всички области на стопанския и обществения живот.

Политиките, свързани с климата, са комплексни, все по-обхватни и по-интензивни в отговор на посланията от научната общност, изразени най-вече чрез докладите на Междуправителствения панел по изменение на климата (IPCC). Новоструктурираната дирекция ще има и задачата да засили сътрудничеството с научните среди и университетите в страната, особено с НИМХ, където има значим капацитет и потенциал за привличане на млади учени. В рамките на този процес България се кандидатира за домакинството на 61-вата сесия на IPCC, която ще се проведе през юли 2024 г.

За изпълнението на международните ангажименти в областта на вече случващите се климатични промени са необходими своевременни системни и интегрирани действия на национално, местно и корпоративно ниво. Необходими са и все по-големи усилия и капацитет от всички заинтересовани страни и създаване на широки партньорства, за което именно ще работи новата климатична дирекция в МОСВ.

След силното представяне на България по време на годишната климатична конференция в Дубай министерството продължава с множество планирани дейности, свързани с актуализиране на нормативната рамка, прилагане на новостите от пакета „Подготвени за цел 55“, участие в различни тематични събития и актуализиране на националната стратегическа рамка за климатичните политики, добавят от МОСВ.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща