Изплатен е целият заем на Държавната консолидационна компания към Българската банка за развитие

Публичните предприятия, които са били заложени като обезпечения към този кредит, вече ще са свободни активи

Икономика / България
3E news
447
article picture alt description

Източник: Министерство на икономиката и индустрията.

Кредитът на Държавната консолидационна компания (ДКК) към Българската банка за развитие, в размер на 126,4 млн. лева, е изцяло погасен. По този начин българските данъкоплатци вече няма да плащат трупащите се лихви по кредита, които до момента са 22 млн. лева. Само за последната година тези лихви възлизат на над 6 милиона и половина лева. Погасяването на кредита стана възможно след като министърът на икономиката и индустрията Богдан Богданов предприе всички необходими действия по закон и възстанови 45 млн. лева на ДКК от дружеството, на което е било възложено изпълнението на проекта за нереализирания правителствен комплекс.

С изплащането на цялата сума по кредита ще бъдат премахнати всички възбрани и залози, които са направени във времето, на немалка част от държавните предприятия към ДКК. Сред тях са „Ел Би Булгарикум“ ЕАД, „Кинтекс“ ЕАД, „Нити“ ЕАД и други. До този момент тези дружества са били заложени като обезпечения по кредита.

Припомняме, че кредитното задължение е натрупано през годините от ДКК, във връзка с платено авансово на дружеството, изпълнител на несъстоялия се правителствен комплекс, както и заради купено задължение от ДКК през 2018 г., свързано с Кемира ЕООД, за което вече е сезирана прокуратурата и държавата продължава да търпи щети.

„Водещ приоритет за нас от тук нататък е бъдещето на публичните предприятия към Министерството и работещите в тях над 5550 души. С връщането на цялата сума по кредита се спестяват значителни средства, които са разходвани до момента. Следващите ни стъпки са свързани с развитието на тези предприятия, които да гарантират устойчивото управление на дружествата на пазарен принцип. Те вече няма да бъдат заложени като обезпечение на този кредит. Изготвяме конкретен план, който предстои да бъде обсъден в широк кръг – както с колеги от Министерски съвет, така и с представителите на различни парламентарни групи, и с икономическа комисия в НС“, коментира министърът на икономиката и индустрията.

По думите на Богданов развитието на държавните предприятия ще бъде фокусирано в четири основни направления – чисти технологии и кръгова икономика, отбранителна аерокосмическа индустрия, хранителни и биотехнологии, критични минерали, метали и суровини. 

Той изтъкна, че продължават и всички необходими действия по закон за защита на държавния интерес и за възстановяването на още финансови щети, генерирани в предишни години по различни направления. „Водят се разговори и имаме уверението от дружеството, на което е било възложено изпълнението на правителствения комплекс, че ще възстанови и останалата част от сумата, която е била преведена авансово за изпълнението на проекта“, подчерта той.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща