Европейските електроенергийни борси реагираха на студеното време, но цените остават под 100 евро/MWh

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
5566
article picture alt description

източник: Energylive

Липсата на вятър през миналата седмица върна производството на електроенергия от въглищните и газовите централи. Това важи особено за Полша, Германия, Чехия, ако се проследят данните за въглеродния интензитет и за участието на възобновяемите източници. На този фон средната месечна цена на европейските електроенергийни борси през втората седмица от 2024 година с изключение на италианската GME остава под 100 евро за MWh, въпреки застудяването през което преминават европейските страни. Малко по-високи са и стойностите, отчетени за Балканския регион.

Производство на електроенергия

Общото нетно производството на електроенергия в страните от ЕС през втората седмица на 2024 г. според постъпилите и преди окончателните данни е в обем от 49 658 GWh към ранните вечерни часове на 14 януари 2024 г. (45 779 GWh за 1-та седмица).

За сравнение, през 2-та седмица на миналата 2023 г. то е било в обем от 51 810 GWh, по данни на energy charts, базирани на ENTSO-E, а през 2022 г. – 57 346 GWh, според ъпдейтваните данни от 19.12.2023 г.

От това общо производство през 2-та седмица от настоящата 2024 г. на фосилните горива се пада дял от 35.97% или 17 863 GWh ( 22.69 % или 10 511 GWh към 7 януари след корекции). От тях  кафявите въглища участват с 4068 GWh или 8.19 %, а на каменните с 3650 GWh или 7.35 %. Природният газ държи дял от 18.13 % или 9002 GWh (9.83 % или 4499 GWh през 1-та седмица). Участието на ядрената енергия е изчислено на 13 558 GWh или 27.30 %.(13 397 GWh – 29.27 % седмица по-рано след корекциите).

Делът на възобновяемите енергийни източници през 2-та седмица на новата 2024 г. е в обем от 18 237 GWh или 36.73 % срещу 21 871 GWh (47.78%) през миналата седмица. Вятърните централи на сушата са произвели обем от 7 466 GWh (15.04 %), а офшорните – 1155 GWh (2.33 %).

Произведената от слънчеви електроцентрали енергия е от порядъка на едва 1341 GWh или 2.70 %(през 1-та седмица – 1023 или 2.23%). Редно е да се отчете и участието на водноелектрическите и помпените мощности – 6.48% и 6.76 %, както и на биомасата – 2.93 %.

Внос, износ, ВЕИ

Що се отнася до износа и вноса на електроенергия, през втората седмица, Франция задържа първото място с 211.9 GWh, следвана от Чехия с 207.5 GWh и Швейцария с 190.8 GWh. При останалите страни износът е доста по-слаб. България отново е сред вносителите – с 82.8 GWh.

Като цяло към подготовката на данните ЕС като цяло е осъществил внос на електричество от порядъка на 498.5 GWh.

При дела на възобновяемите енергийни източници в електрическия товар в процентно отношение през 2-та седмица от настоящата година първото място заема Швейцария със 74.6%, следвана от Австрия – 72.8% и Хърватия – 67%. При другите страни този дял, особено предвид зимния период остава доста нисък. Така например дори в Германия, демонстрираща най-силна зелена политика този дял е едва 41.2%, за съседната й Франция – 21.9%, а колкото за България - само 13.5 %.

Средна борсова цена на електроенергията в сегмента „ден напред“ през 2-та седмица на 2024 г.

Средната борсова цена на електрическата енергия през 2- та седмица на 2024 г. в сегмента „ден напред“ за българската IBEX (БНЕБ) се изчислява на 103.85 евро/MWh (през първата - 72.09 евро/MWh), а на румънската OPCOM – 101.55 евро/MWh (68.39 евро/MWh). В близост до стойността на IBEX е тази на гръцката HENEX – 104.14 евро/MW (86.86 евро/MWh).

На някои от останалите европейски електроенергийни борси средната борсова цена в посочения сегмент за 2-та седмица е, както следва: в Германия –  98.55 евро/MWh (през първата седмица - 66.62 евро/MWh), а във Франция  – 100.20 евро/MWh (предишна - 62.69 евро/MWh).

В Унгария, стойността за втората седмица от 2024 г. е 101.18 евро/MWh (за първата - 69.29 евро/MWh). За Полша тя е 106.47 евро/MWh в сравнение с 91.41 евро/MWh по-рано.

Средната борсова цена на електроенергията за 2-та седмица на Иберийските борси (Португалия и Испания) се изчислява на 96.62 и 96.75 (за 1-та 59.57 и 58.55 евро/MWh).

В Италия средната борсова цена в посочения сегмент е между 107.47 и 107.56 евро/MWh (преди - 99.20 и 100.15 евро/MWh) за различните региони в страната.

Най- общо, през приключилата седмица средната борсова цена на електроенергията в сегмента „ден напред“ се очертава така – на западните пазари в диапазона между 99 - 101 евро/MWh, в централните  - около 100 евро /MWh, а в страните от Балканския регион – между 101 - 104 евро/MWh.

Средна месечна и средна годишна цена към  14 януари 2024 г.

Средната месечна и средната годишна цена на европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“  през втората седмица на новата 2024 г. с изключение на Италия остава под нивото от 100 евро/MWh. Все още няма особено развитие. Застудяването обаче грубо погледнато в сравнение с предходната седмица води до скок между 3 до 10 евро/MWh на различните борси.

Доста по-високи и различни са стойностите на трите електроенергийни борси в региона. Според данните средното ниво на българската IBEX (БНЕБ) е 88.42 евро/MWh (75.34 евро/MWh преди седмица), а на румънската OPCOM – 85.55 евро/MWh (предишна - 72.12 евро/MWh). По-висока остава стойността на гръцката HENEX – 95.4 евро/MWh (седмица по-рано 88.06 евро/MWh).

Доста близки са ценовите нива на западните борси. Така например, във Франция стойността е от порядъка на 81.94 евро/MWh (към 7 януари - 67.63 евро/MWh), а в Германия – 82.85 евро за MWh в сравнение със 71.07 евро/MWh през първата седмица на януари.

В този диапазон са и цените в Австрия – 83.94 евро/MWh (преди - 71.8 евро/MWh), Унгария – 85.58 евро/MWh (седмица по-рано - 73.38 евро/MWh), Чехия – 84.38 евро/MWh ( преди седмица - 72.39 евро/MWh).

В Полша повишението е по-слабо като стойността достига 98.27 евро/MWh в сравнение с 95.44 евро/MWh към 7 януари. Както и в Италия средната месечна и годишна цена се покачва до 103.57 евро/MWh в сравнение с първите седем дни от настоящия месец от 101.03 евро/MWh.

Покачва се и  средната месечна и годишна стойност на страните от Иберийския полуостров (Португалия и Испания) – от 65.24 и 64.71 евро/MWh съответно през времето до седмия ден от януари до 78.7 и 78.46 евро/MWh в края на втората седмица.

Повишението на средната месечна и годишна цена на електроенергийните борси в страните извън континента също върви в посока нагоре. Така на електроенергийната борса във Великобритания средната месечна и годишна цена към 14 януари е 92.82 евро/MWh ( предишна седмица - 88.15 евро/MWh). На двете ирландски борси – достига до 111.14 евро/MWh спрямо 103.73 евро/MWh към седмия ден от месеца.

Петрол, газ, СО2

Геополитическият риск се превърна в основният фактор, движещ цените на петрола през миналата седмица. Не търсенето, а ситуацията в Червено море вдигнаха стойността на черното злато, което при сорт Brent се повиши от 76.12 долара за барел в края на търговията на 8 януари до 78.29 долара за барел при затварянето в края на миналата седмица. При това в рамките на търговията на 12 януари стойността на Brent успя да скочи над 80 долара за барел, така че да държи достатъчно дълго под напрежение пазара.

Съвместната атака на САЩ и Обединеното кралство срещу хутите в Червено море накара много танкери да се отклонят от маршрута си. Сега всичко зависи от това дали ще се стигне до пълна забрана на транзита през протока Баб ел Мандеб. Изглежда, че корабната индустрия допуска тази възможност, което би означавало, че и скокът на цените на петрола, а също и на газа не е приключил. Разбира се, всичко зависи от това колко дълго може да трае подобна ситуация, ако се стигне до нея.

На този фон големите банки и брокерски компании продължиха и през миналата седмица да променят прогнозата си за цената на петрола в посока към понижение. Така след Morgan Stanley и JP Morgan и Barclays понижи прогнозата си за сорт Brent, но с 8 долара до 85 долара за барел (д/б) през тази година, и до 81 д/б през 2025 г.  въпреки забележката си, че петролът изглежда недооценен. Очакването на Citi Research бе променено само с 1 долар за този сорт – до 74 д/б през 2024 г., но с 10 долара до 60 д/б през 2025 г. , DNB изрази очакване за 82 д/б през 2024 г.

Експертите отчитат повишаване на разходите за транспортиране, но усещането все още е, че отражението е слабо. Как ще се развива пазара зависи от развитието на ситуацията.

Притеснението за разширяване на конфликта в Близкия изток вече започват да се прехвърлят и към газовия пазар, въпреки че засега изглежда спокоен. През миналата седмица, въпреки по-силното потребление на синьо гориво, цените останаха достатъчно ниски, а покачването бе символично – от 31.58 евро/MWh, постигнати на 8 януари до 31.99 евро/MWh в последния ден на търговията.

Европейските подземни газохранилища остават запълнени до 79.72% (908.3713 TWh), но при доста по-висок темп на телене от 0.40 п.п. Наблюдатели дори коментират, че за европейския газ зимата вече свърши. В по-дългосрочен план погледите и в този сектор са насочени към геополитическите фактори и в частност ситуацията в Червено море. Както е известно през 2023 г. мина под знака на сключване на дългосрочни договори за LNG-доставки, необходими за взимане на FID по редица проекти. Анализаторите обръщат внимание и на очакването за развитие на вторичен пазар на газ, но не изпускат от внимание вече постигнатото понижение с над 50 процента.

Що се отнася до цените на емисиите, за отбелязване е връщането им към нивата под 70 евро за тон отново поражда повече въпроси, отколкото отговори. В началото на седмицата стойността по индекса ICE EUA беше 69.92 евро/тон, а завърши при силен спад до 63.55 евро/тон. Нека припомним, че въглеродните емисии през миналата година тестваха нивото от 100 евро/тон.

Тенденции

Европа започва енергийната си 2024 година съвсем различно. Слънчевите мощности се увеличиха през миналата година средно с около 40 %, а очакванията са за забавяне на развитието на сектора. Затова пък са на път предизвикателствата свързани с изграждане на мощности за съхранение. На път е развитието на вятърната енергетика, ако държавите се съобразят с изискванията за намаляване на сроковете за разрешителни и препоръките по отношение на търговете. Това очертава картината на един доста по-различен пазар на възобновяеми източници през времето и разбира се, не без значение как ще се развиват РРА-договорите.

При LNG ще започнат да се усещат решенията за изграждане на терминали за регазификация основно от 2023 г. и съответно дългосрочните договори за доставки. Положителни са очакванията за възстановяване на търсенето и на газ и на електричество. В същото време инвеститорите ще очакват старт на възстановяване на разходите, което ще се отрази в по-високи цени основно на европейските електроенергийни борси. Засега остава да се следят внимателно тенденциите за инфлацията, а прогнозите тук са от песимистични до умерено оптимистични. Като цяло сравненията с предходни години са по-трудни, заради различния контекст на глобалните събития. И все пак завой има и той е по отношение на възприемането на ядрената енергия, а това е постижение с отражение, което ще се развива напред в годините.

Най-важно е как ще се развива новият курс - преминаване от свят на услуги към свят на стоки.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща