Спад с 1.3%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 70.19 лв. за MWh с ден за доставка 31 декември 2023 г.

Енергетика / България , Електроенергия
3E news
705
article picture alt description

Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при средна цена за базова енергия (1 – 24 часа) от 70.19 лв. за MWh с ден за доставка 31 декември 2023 г. и обем от 90 563.80 MWh, сочат данните от търговията. Това е понижение с 1.3 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 101.29 лв. за MWh, при количество от 47 928.50 MWh.

Извънпиковата енергия (42 635.30 MWh) е на цена от 39.10 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Още по темата

Борсата стартира при средна цена от 67.65 лв. за MWh и количество от 3507.3 MWh.

Най-ниската цена е отчетена за 04 часа – 0.61 лв. за MWh (3319.9 MWh).

Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 18 часа – 238.61 лв. за MWh при количество от 3964.1 MWh.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 29.24 лв. за MWh при обем от 3466.4 MWh по данни на https://ibex.bg/.

Спрямо стойността от 71.13 лв. за MWh (36.37 евро за MWh) за 30 декември 2023 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 31 декември намалява до 70.19 лв. за MWh (понижение с 1.3%) по данни на БНЕБ или 35.89 евро за MWh.

При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 30 декември 2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на публикуване на информацията е 3 597.70 MWh при средно претеглена дневна цена от 109.94 лв. за MWh.

Към публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват:

Име              MW

АЕЦ 45,48% 2118.06
Кондензационни ТЕЦ 30,61% 1425.58
Топлофикационни ТЕЦ 8,70% 405.39
Заводски ТЕЦ 2,35% 109.58
ВЕЦ 2,64% 123.08
Малки ВЕЦ 3,31% 154.07
ВяЕЦ 2,74% 127.67
ФЕЦ 3,45% 160.81
Био ЕЦ 0,71% 33.25

Товар на РБ 4528.56

Интензитета на СО2  e 306g (gCO₂eq/kWh) за България към момента на публикуването на информацията. За сравнение в Полша - 569g, Чехия - 448g, Германия - 191g, Румъния - 226g, Гърция - 385g, а най-нисък e във Франция - 30g, Швейцария - 55g, Белгия - 72g, Нидерландия - 65g, Австрия - 77g, Португалия - 67g, Испания - 75g.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща