Ръст от 51.2%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 71.13 лв. за MWh с ден за доставка 30 декември 2023 г.

Енергетика / България , Електроенергия
3E news
1053
article picture alt description

Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при средна цена за базова енергия (1 – 24 часа) от 71.13 лв. за MWh с ден за доставка 30 декември 2023 г. и обем от 85 598.10 MWh, сочат данните от търговията. Това е повишение с 51.2 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 93.61 лв. за MWh, при количество от 42 818.80 MWh.

Извънпиковата енергия (42 779.30 MWh) е на цена от 48.65 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Още по темата

Борсата стартира при средна цена от 37.57 лв. за MWh и количество от 3486.7 MWh.

Най-ниската цена е отчетена за 04-05 часа – 11.21-11.25 лв. за MWh (3437.7 – 3483.6 MWh).

Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 17 часа – 176.9 лв. за MWh при количество от 3376.6 MWh.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 84.55 лв. за MWh при обем от 3447.6 MWh по данни на https://ibex.bg/.

Спрямо стойността от 47.04 лв. за MWh (24.05 евро за MWh) за 29 декември 2023 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 30 декември нараства до 71.13 лв. за MWh (повишение с 51.2 %) по данни на БНЕБ или 36.37 евро за MWh.

При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 29 декември 2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на публикуване на информацията е 5 000.80 MWh при средно претеглена дневна цена от 43.61 лв. за MWh.

Към публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват:

Име             MW

АЕЦ 40,08% 2118.06
Кондензационни ТЕЦ 20,17% 1065.99
Топлофикационни ТЕЦ 7,46% 394.19
Заводски ТЕЦ 2,10% 111.24
ВЕЦ 0,18% 9.49
Малки ВЕЦ 1,95% 102.88
ВяЕЦ 1,28% 67.9
ФЕЦ 26,14% 1381.58
Био ЕЦ 0,64% 33.57

Товар на РБ 4274.57

Интензитета на СО2  e 277g (gCO₂eq/kWh) за България към момента на публикуването на информацията. За сравнение в Полша - 531g, Чехия - 348g, Германия - 166g, Румъния - 225g, Гърция - 375g, а най-нисък e в Франция - 30g, Швейцария - 77g, Белгия - 75g, Нидерландия - 82g, Австрия - 103g.
 
 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща