Силен спад с 63.5%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 54.05 лв. за MWh с ден за доставка 23 декември 2023 г.

Енергетика / България , Електроенергия
3E news
999
article picture alt description

Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при средна цена за базова енергия (1 – 24 часа) от 54.05 лв. за MWh с ден за доставка 23 декември 2023 г. и обем от 89 044.10 MWh, сочат данните от търговията. Това е понижение със значителните 63.5 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 85.66 лв. за MWh, при количество от 43 577.20 MWh.

Извънпиковата енергия (45 466.90 MWh) е на цена от 22.45 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Още по темата

Борсата стартира при средна цена от 12.11 лв. за MWh и количество от 3758.9 MWh.

Най-ниската цена е отчетена за 05-06 часа – 0.02 лв./MWh (3628.1 – 3776.8 MWh). Като цяло ценовите нива са много ниски и за 03-04 часа – 0.12 – 0.04 лв. за MWh (3850.3 – 3640.9 MWh).

Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 18 часа – 144.59 лв. за MWh при количество от 3364.8 MWh.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 20.59 лв. за MWh при обем от 3643.8 MWh по данни на https://ibex.bg/.

Спрямо стойността от 148.28 лв. за MWh (75.1 евро за MWh) за 22 декември 2023 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 23 декември спада до 54.05 лв. за MWh ( понижение с 63.5 %) по данни на БНЕБ или 27.64 евро за MWh.

При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 22 декември 2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на публикуване на информацията е 6 606.20 MWh при средно претеглена дневна цена от 157.04 лв. за MWh.

Междувременно „Българска независима енергийна борса“ ЕАД отчете рекорд в търгуваните количества електрическа енергия на пазарен сегмент „Ден напред“ за ден на доставка 22.12.2023 г. Изтъргуваното количество е 100 817,90 MWh, със средна мощност 4 200,75 MW.

Към публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват:

Име             MW

АЕЦ 41,48% 2115.77
Кондензационни ТЕЦ 28,33% 1444.91
Топлофикационни ТЕЦ 8,38% 427.56
Заводски ТЕЦ 1,92% 97.87
ВЕЦ 0,19% 9.55
Малки ВЕЦ 2,48% 126.47
ВяЕЦ 6,35% 324.08
ФЕЦ 10,25% 522.96
Био ЕЦ 0,61% 31.32

Товар на РБ 5392.06

Интензитета на СО2  e 374g (gCO₂eq/kWh) за България към момента на публикуването на информацията. За сравнение в Полша - 579g, Чехия - 486g, Германия - 184g, Румъния - 290g, Гърция - 365g, а най-нисък e в Франция - 30g, Португалия - 56g, Белгия - 71g, Швейцария - 71g, Испания - 66g, Австрия - 91g, Нидерландия - 104g.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща