Ръст от 6.8%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 200.45 лв. за MWh с ден за доставка 21 декември 2023 г.

Енергетика / България , Електроенергия
3E news
1176
article picture alt description

Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при средна цена за базова енергия (1 – 24 часа) от 200.45 лв. за MWh с ден за доставка 21 декември 2023 г. и обем от 90 342.30 MWh, сочат данните от търговията. Това е повишение с 6.8 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 267.04 лв. за MWh, при количество от 45 130.40 MWh.

Извънпиковата енергия (45 211.90 MWh) е на цена от 133.85 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Още по темата

Борсата стартира при средна цена от 74.5 лв. за MWh и количество от 3860.6 MWh.

Най-ниската цена е отчетена за 04 часа – 37.85 лв./MWh (3768.2 MWh).

Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 17 часа – 452.52 лв. за MWh при количество от 3768.7 MWh.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 97.81 лв. за MWh при обем от 3971.2 MWh по данни на https://ibex.bg/.

Спрямо стойността от 187.74 лв. за MWh (95.99 евро за MWh) за 20 декември 2023 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 21 декември се увеличава до 200.45 лв. за MWh ( ръст от 6.8 %) по данни на БНЕБ или 102.49 евро за MWh.

При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 20 декември 2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на публикуване на информацията е 7 183.40 MWh при средно претеглена дневна цена от 233.99 лв. за MWh.

Към публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват:

Име              MW

АЕЦ 36,28% 2117.68
Кондензационни ТЕЦ 27,71% 1617.28
Топлофикационни ТЕЦ 6,88% 401.7
Заводски ТЕЦ 1,97% 115.22
ВЕЦ 0,17% 10.01
Малки ВЕЦ 2,27% 132.26
ВяЕЦ 5,13% 299.49
ФЕЦ 19,28% 1125.6
Био ЕЦ 0,30% 17.72

Товар на РБ 5394.74

Интензитета на СО2  e 354g (gCO₂eq/kWh) за България към момента на публикуването на информацията. За сравнение в Полша - 780g, Чехия - 526g, Германия - 283g, Румъния - 357g, Гърция - 399g, а най-нисък e в Франция - 39g, Португалия - 68g, Белгия - 94g, Швейцария - 99g, Испания - 103g.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща