Ръст от 39.8%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 210.93 лв. за MWh с ден за доставка 11 декември 2023 г.

Енергетика / България , Електроенергия
3E news
563
article picture alt description

Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при средна цена за базова енергия (1 – 24 часа) от 210.93 лв. за MWh с ден за доставка 11 декември 2023 г. и обем от 84 088.30 MWh, сочат данните от търговията. Това е повишение с 39.8 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 267.41 лв. за MWh, при количество от 40 634.10 MWh.

Извънпиковата енергия (43 454.20 MWh) е на цена от 154.45 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Още по темата

Борсата стартира при средна цена от 81.25 лв. за MWh и количество от 3584.9 MWh.

Най-ниската цена е отчетена за 04 часа – 51.11 лв./MWh (3560.6 MWh).

Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 17 часа – 366.86 лв. за MWh при количество от 3581.1 MWh.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 170.18 лв. за MWh при обем от 3730.8 MWh по данни на https://ibex.bg/.

Спрямо стойността от 150.88 лв. за MWh (77.14 евро за MWh) за 10 декември 2023 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 11 декември се повишава до 210.93 лв. за MWh ( скок от 39.8 %) по данни на БНЕБ или 107.85 евро за MWh.

При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 10 декември 2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на публикуване на информацията е 4 125.90 MWh при средно претеглена дневна цена от 169.66 лв. за MWh.

Към публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват:

Име             MW

АЕЦ 40,64% 2119.59
Кондензационни ТЕЦ 38,36% 2000.58
Топлофикационни ТЕЦ 7,38% 384.74
Заводски ТЕЦ 2,17% 113.03
ВЕЦ 0,19% 9.88
Малки ВЕЦ 2,07% 107.84
ВяЕЦ 1,47% 76.82
ФЕЦ 7,07% 368.88
Био ЕЦ 0,65% 34.06

Товар на РБ 5504.67

Интензитета на СО2  e 327g (gCO₂eq/kWh) за България към момента на публикуването на информацията. За сравнение в Полша - 790g, Чехия - 449g, Германия - 246g, Румъния - 422g, Гърция - 280g, а най-нисък e в Франция - 13g, Швейцария - 38g, Белгия- 64g,Испания - 67g, Португалия - 63g, Нидерландия - 104g.
 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща