Електроразпределителните дружества не дължат обезщетения за времето на ограничителен режим по време на снеговалежа в края на ноември

Енергетика / България
3E news
1563
article picture alt description

Не се дължат компенсации от електроразпределителните дружества на клиентите, които останаха без ток по време на лошото време, съпроводено от силен снеговалеж на 25-ти и 26-ти ноември. Това стана ясно от обяснението на министъра на енергетиката Румен Радев при изслушване в Народното събрание. Той, както и председателя на КЕВР Иван Иванов, който също участваше в изслушването обясниха, че причината е в това, че прекъсването на електроснабдяването не е по вина на електроразпределителните дружествата, а заради повреди в мрежата по независещи от тях причини.

Министърът на енергетиката каза, че е издал две заповеди за прилагане на ограничителен режим за електроснабдяването за посочените два дни за "Електроразпределителни мрежи Запад" (ЕРМ Запад) за срока от 16:15 часа на 27 ноември до 24:00 часа на 29 ноември и "Електроразпределение Север" (ЕРП Север) за периода от 20:50 часа на 27 ноември до възстановяване на снабдяването, но не по-късно от 20:50 часа на 29 ноември. Съответно за това Министерство на енергетиката е уведомило Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), както и Европейската комисия.

По думите на министър Радев такова искане не е било отправено от „Електроразпределение Юг“, тъй като дружеството е успяло в рамките на вътрешна процедура по ограничителен режим да отстрани щетите, които са били и по-малки.

Исканията, внесени от двете дружества за ограничителен режим, както обясни енергийният министър са били именно заради възникналите аварии в електроразпределителните мрежи и нарушаването на електроснабдяването в резултат на тежките метеорологични условия като нарушена инфраструктура в резултат на ураганен вятър снегонавявания.

Още по темата

Министър Радев съответно се позовава на Наредба номер 10 от 2004 г. за реда за въвеждане на ограничителен режим като бе категоричен, че всички изисквания са спазени. Наредбата касае временно прекъсване или ограничаване на производството или снабдяването с електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ, при възникване или за предотвратяване на аварии. Според нея, електроразпределителното дружество има право да разпореди временно прекъсване или ограничаване на производството или снабдяване с електрическа енергия до 48 часа. Когато  електроразпределителното дружество не е в състояние да осигури снабдяване с електрическа енергия за повече от 48 часа, което е в резултат на непреодолима сила или за предотвратяване на аварии в електроразпределителната мрежа, се въвежда ограничителен режим за снабдяване с електрическа енергия. Това става със заповед на министъра на енергетиката в срок от 24 часа от постъпването на мотивирано предложение от дадено електроразпределително дружество за територията на цялата страна или за части от нея. То винаги е придружено със становище и от оператора на електроенергийната система.

В тази връзка министърът обясни, че според общите условия съответно електроразпределително дружество дължи неустойки в случай, че клиентите останат без електрозахранване за повече от 24 часа, но по вина на съответно дружество "Да, съгласно тези общи условия съответното дружество дължи неустойка в случай, че клиентите останат без електрозахранване повече от 24 часа по вина на дружеството. В случай че преустановяването на снабдяване с електрическа енергия се дължи на повреди в електрическата мрежа и съоръжения по независещи от него причини, в това число и вследствие на непреодолима сила електроразпределителното дружество не носи отговорност", каза министър Радев. Той даде и подробности за огромните щети, понесени от дружествата.

 Енергийните дружества не са задължени да изплащат обезщетения за щети, настъпили  в резултат на ограничителен режим, категоричен бе и председателят на КЕВР Иван Иванов. Там, където има събития извън датите на обявения ограничителен режим, т.е. при други обстоятелства означава КЕВР трябва да извърши проверка.

Задълженията на трите електроразпределителни дружества, съгласно закона и подзаконовите нормативни документи до въвеждането на ограничителния режим, са две, посочи Иванов. Той уточни, че първото касае градските райони, за които всяко едно от дружествата трябва в двучасов срок да въведе организация за възстановяване на електрозахранването. За извънградските райони срокът е не повече от 4 часа. Съгласно общите условия, в случай, че не може да бъде възстановено електрозахранването до 8 часа, клиентите трябва да бъдат уведомени чрез средствата за масова информация.

След изтичане на срока на ограничителния режим започват да текат срокове за предприемане на действия, които са свързани с обезщетения, които дружествата трябва да изплатят на клиентите. Ако в рамките на 24 часа след изтичане на ограничителния режим не е преодоляна аварията и електрозахранването не е възстановено, се заплаща еднократна сума от 30 лева на всеки клиент. За всеки следващи 12 часа – от 36 часа нагоре, се заплаща по 20 лева на всеки клиент, обясни за пореден път председателят на КЕВР.

Иван Иванов обясни също така, че вече има създадени три работни групи в КЕВР, които да проучат обстоятелствата по отношение на обезщетенията.  Той уточни също, че в регулатора има отдел, в който гражданите могат да подават жалби и те се разглеждат приоритетно.

По време на заседанието министърът на енергетиката даде също така подробности за извършените проверки за установяване на готовността на ЕРП-та и ЕСО за зимния сезон. В отговор на въпрос обясни също така, че на среща с електроразпределителните дружества и електроенергийния системен оператор на 4 декември за обсъждане на обстановката са установени и част от затрудненията пред осъществяване на работата на дружествата. В частност те касаят текстове по ЗУТ за обслужване на сервитутни зони, дейността на ловните стопанства, на пожарните институции, а също така и на общините.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща