ЕК включи в проектите от общ интерес първият водороден проект за България

Енергетика / България
3E news
1583
article picture alt description

източник: Булгартрансгаз

Първият водороден проект за България е включен в публикувания от Европейската комисия днес  Първи списък на проектите от общ интерес и проектите от взаимен интерес за ЕС. Списъкът бе обявен по време на четвъртото издание на „Дни на проектите от общ интерес в енергетиката“ в Брюксел, Белгия. Българският газопреносен оператор „Булгартрансгаз“ участва за втори път със собствен щанд в събитието, организирано от Европейската комисия.

Предложеният от „Булгартрансгаз“ ЕАД проект "Водородопреносна инфраструктура в България" е ключов за реализиране на концепцията за транспортиране на чист водород. Планираната инфраструктура се състои от нов тръбопровод с дължина около 250 км и две компресорни станции в района на Дупница и Кулата. Предвижда се  създаването на водородна точка на междусистемно свързване с мрежата на гръцкия газопреносен оператор DESFA в района на Кулата/Сидирокастро. Новата инфраструктура ще позволява двупосочен пренос както на водород, произведен в страната, така и на водород от Гърция.

„Водородопреносна инфраструктура в България“ е важна стъпка в  развитието на водородната мрежа в региона и ще има съществен принос към реализирането на приоритетния коридор за пренос на зелен водород от Югоизточна до Централна Европа“, подчерта изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД Владимир Малинов. „С днешното решение на Комисията се признава значимостта на проекта и се дава възможност за кандидатстване за грантово финансиране на проучвателни дейности, а в бъдеще и да бъде съфинансирано самото изграждане. Като отговорен газопреносен оператор вече разработваме проекти за последващото развитие  на преносната инфраструктура за  водород към съседните страни, както и за адаптиране на съществуващата газопреносна система за работа с водородно-газови смеси“, допълни той.

Включването на проекта "Водородопреносна инфраструктура в България" в списъка на проекти от общ интерес за Общността е важна стъпка в изпълнението на целите на ЕС за декарбонизация и осигуряване на достъпна енергия за всички потребители.

На своя щанд „Булгартрансгаз“ ЕАД информира за изпълнението на текущите проекти от общ интерес. В изпълнение на европейските цели за изграждане на взаимосвързан и единен общоевропейски газов пазар тази година бе завършено строителството на българския участък от интерконектора България-Сърбия. Това е ключов проект за свързаност, който позволява доставки на втечнен природен газ от терминалите в Гърция към западната съседка на България – Сърбия. Другият стратегически за региона проект от общ интерес, който се реализира, е разширението на подземното газово хранилище „Чирен“. Ръстът на доставките към България и региона от алтернативни източници, в т.ч. и втечнен природен газ, повишава значително нуждата от разширение на газовото хранилище. Двата проекта се реализират с частично безвъзмездно финансиране от ЕС по Механизма за свързване на Европа.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща