Новият вариант на Интегрирания план енергетика и климат ще бъде готов най-рано през март

Предстои да бъде направено ново моделиране за декарбонизация, намаляване на емисиите по сектори, коментира заместник-министърът на енергетиката Красимир Ненов.

Енергетика , Климат / България
Рая Лечева
2916
article picture alt description

Снимка: Рая Лечева

Започва работа междуведомствена работна група между министерствата, поясни министър Ненов.

Новият вариант на Интегрирания план енергетика и климат ще бъде готов най-рано през март. Това съобщи заместник-министърът на енергетиката Красимир Ненов днес на конференция “Политики и инвестиции за устойчива, ефективна и сигурна енергийна система”. Събитието е продължение на поредицата кръгли маси за финансиране на устойчива енергия и ще даде началото на XVII Национална конференция на Асоциацията на българските енергийни агенции, организирани от ЕнЕфект, общинската мрежа ЕкоЕнергия и Център за изследване на демокрацията.

Съвсем открито искам да споделя, че има огромно закъснение в изготвянето му, призна Ненов. През март тази година беше готов доклад относно изпълнението на плана в областта на енергетиката и климата, припомни той. Самият план трябваше да бъде представен първоначален вариант пред Европейската комисия в края на юни тази година. Окончателният вариант на Плана трябва да бъде готов и изпратен в Брюксел в края на юни следващата година, но все повече се доближаваме да нямаме първоначален вариант, а директно да изпратим финален План.

Актуалната картина е, че вече е създадена междуведомствена работна група от 7 министерства плюс Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Предстои да се изработи актуализиран модел за декарбонизация и намаляване на емисиите и реализиране на конкретни мерки по всички сектори на икономиката. 

Следващите стъпки са през януари да получим първоначални резултати от новото моделиране и след като се изберат подходящи сценарии през март да имаме окончателни резултати и окончателен План, каза Красимир Ненов.

Междувременно имаме получени предложения за подходящи редакции на Плана, но идеята е по-скоро да се тръгне на чисто, да има смислен План, който да използва цялата налична експертиза, която съществува в момента, да имаме документ, който да отразява актуални реалности, допълни Ненов.

Ще бъде използван и представения модел от Центъра на изследване на демокрацията, който беше обсъждан и в Комисията по енергиен преход към Консултативния съвет по Европейската зелена сделка и ще има възможност моделите да бъдат съпоставяни.

Ще се вземат предвид резултатите от разработките до момента, в рамките на Комисията по енергиен преход беше свършена основна работа в сектор електроенергетика, по отношение на потребление беше много задълбочено с достоверна позиция и е разумно да се ползват налични резултати, каза заместник-министърът по повод въпрос на 3eNews кое налага да се използва ново моделиране.

Направеното моделиране до момента, което имаме касае потребление и енергийни мощности, а е нужно да се моделира цялата енергетика и всички сектори като сгради, транспорт, селско стопанство. Този модел е много по-всеобхватен и ще помогне на Министерството на околната среда и водите да изчислява по-реално емисиите, коментираха експертите, коментира в отговор Александър Давидов, началник на отдел "Енергийни баланси, секторни политики, стратегии и пазари" в Министерството на енергетиката. Моделът до сега работи основно с моделиране на енергийно потребление и развитие на електроенергиен сектор, но не и по сектори, което предстои да направи моделирането в момента, допълни Александър Давидов, Той каза, че предстои да се използва моделиране, което все пак да завърши започнатия процеси в министерството и да осигури готов работещ модел, който не зависи от външни консултанти, а да бъде собственост на институциите и да се ползва от Министерството на енергетиката и Министерството на околната среда и водите, каза ескпертът.

Красимир Ненов обясни, че резултатите от първоначалното моделиране вече са намерили отражение в одобрената пътна карта за климатична неутралност до 2050 година. 

Очакваните резултати е да се постигнат междинни срокове по отношение на въглищните мощности, съдържателната част на разработката не е променена, но ще се заложат нови данни с такива не от 2018, а от 2021 година и новите цели. Ще бъдат заложени нови ВЕИ мощности, развитие на мрежата, нови ядрени мощности към среда на следващо десетилетие, постепенно намаляване на използване на въглищни мощности и затихване на техните функции. Към момента липсва конкретиката и междинните дати, какво се случва между 2020-2025 и 2030-2035 година. 

Ще работим с нови цели за крайно енергийно потребление в страната и дял на ВЕИ. Новите документи като Интегрирания план енергетика и климат, Пътната карта за енергийна неутралност, териториалните планове, които предизвикаха протестите на миньорите са документи, обвързани с подготовката на новата енергийна стратегия. Очаква се да се работи по екологичната оценка на документите, защото последния вариант на Интегрирания план е с отрицателна оценка за въздействието.

Според заместник-министър Ангелина Бонева е важно да се знае, че ще бъде направено преразпределение на енергийните мощности, но не и замяната на едни с други, от основна мощност въглищните централи ще се превърнат в базова мощност. Енергетиката ни е подложена на трансформационен процес, който трябва да управляваме, всички видове енергетика трябва да влязат в друго русло, допълни тя.

От базова енергетика въглищата се превръщат в балансираща, в стратегически резерв, въглищата не могат да бъдат в основата на електропроизводството, колкото по-бързо си го кажем, толкова по-добре, подчерта заместник-министър Бонева.

Най-добрата енергия, която не се налага да използваме, е спестената енергия. А 100% грант никога няма да доведе до мащаб и полза от енергийни спестявания, каза Бонева. Докато ценообразуването в енергетиката обаче става не на пазарен принцип, няма как да постигаме енергийна ефективност на пазарен принцип. Затова либерализацията на пазара ще ускори процеса по въвеждане на ВЕИ, но и на инвестиции в енергийна ефективност, категорична е Бонева.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща