Ръст от 41.6%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 250.92 лв. за MWh с ден за доставка 27 ноември 2023 г.

Енергетика / България , Електроенергия
3E news
811
article picture alt description

Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при средна цена за базова енергия (1 – 24 часа) от 250.92 лв. за MWh с ден за доставка 27 ноември 2023 г. и обем от 89 040.80 MWh, сочат данните от търговията. Това е повишение с 41.6 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 297.49 лв. за MWh, при количество от 47 999.00 MWh.

Извънпиковата енергия (41 041.80 MWh) е на цена от 204.36 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Още по темата

Борсата стартира при средна цена от 188.74 лв. за MWh и количество от 3155.6 MWh.

Най-ниската цена е отчетена за 05 часа – 171.94 лв./MWh (3606.6 MWh).

Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 17 часа – 464.57 лв. за MWh при количество от 3815.8 MWh.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 166.4 лв. за MWh при обем от 3296.1 MWh по данни на https://ibex.bg/.

Спрямо стойността от 177.19 лв. за MWh (90.60 евро за MWh) за 26 ноември 2023 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 27 ноември нараства до 250.92 лв. за MWh ( повишение с 41.6 %) по данни на БНЕБ или 128.29 евро за MWh.

При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 26 ноември 2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на публикуване на информацията е 6 681.70 MWh при средно претеглена дневна цена от 191.25 лв. за MWh.

Към публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват:

Име              MW

АЕЦ 39,34% 2120.35
Кондензационни ТЕЦ 35,53% 1915.2
Топлофикационни ТЕЦ 6,72% 362.28
Заводски ТЕЦ 1,58% 85
ВЕЦ 0,17% 9.42
Малки ВЕЦ 1,71% 92.24
ВяЕЦ 5,75% 309.84
ФЕЦ 8,82% 475.4
Био ЕЦ 0,37% 19.93

Товар на РБ 4984.08

Интензитета на СО2  e 420g (gCO₂eq/kWh) за България към момента на публикуването на информацията. За сравнение в Полша - 791g, Чехия - 588g, Германия - 601g, Румъния - 379g, Гърция - 211g, а най-нисък e в Франция - 51g, Швейцария - 90g, Австрия - 93g.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща