Oт 1 декември ограничават влизането в центъра на София на 5% от най- замърсяващите автомобили

Забраната тръгва с редица несъвършенства и опасност да не бъде изпълнявана реално, но по непотвърдена информация се очаква след сформиране на нов Общински съвет да бъде променена.

Климат / България , Климат / Екология
Рая Лечева
2014
article picture alt description

Снимка: Рая Лечева

Концентрациите на фини прахови частици (ФПЧ) в София редовно надвишават годишните лимити на Световната здравна организация и стандартите за качество на въздуха на Европейския съюз.

От 1 декември забраняват влизането на автомобили Euro 1, първа евро категория в центъра на града. Това се случва, защото най-после влиза в сила дълго отлаганата първа зона за ниски емисии. За съжаление това се случва без необходимата информационна кампания за информиране на населението, зоната започва с много малък дял или това са 5% от замърсяващите автомобили.

Забраната за влизането на замърсяващи автомобили беше приета през декември миналата година, но не влезе в сила веднага, но заради на липсата на време за ново отлагане и липсата на сформира Общински съвет, тя все пак ще започне въпреки несъвършенствата. Според запознати може би това все пак е по-добрият вариант вместо поредно отлагане. 

Ограниченията влизат първо за първа евро категория в Малък ринг 

Влизането се ограничава в 

1. Зона "Малък ринг" - зоната, оградена от: бул. "Васил Левски", бул. "Патриарх Евтимий", бул. "Ген. Скобелев", ул. "Опълченска", бул. "Сливница";

В зона "Малък ринг" считано от 01.12.2023 г. забраната за движение се въвежда по отношение МПС от категории M1 и N1 с екологична група Първа. От 01.12.2024 г. в същата зона се забранява движението и на МПС от категории M1 и N1 с екологична група Втора. От 01.12.2028 г. забраната за движение се въвежда и по отношение на МПС от категории M1 и N1 с екологична група Трета.

Графика.Схема на зоните за ниски емисии на вредни вещества. Източник ТУК.

2. Зона "Голям ринг" - зоната, оградена от: бул. "Сливница", бул. "Данаил Николаев", бул. "Ситняково", бул. Михай Еминеску", бул. "П. Яворов", бул. "Никола Й. Вапцаров", ул. "Атанас Дуков", ул. "Люба Величкова", ул. "Сребърна", бул. "X. Ибсен", бул. "П. Ю. Тодоров", бул. "И. Е. Гешов", бул. "К. Величков".

В зона "Голям ринг", считано от 01.12.2025 г. забраната за движение се въвежда по отношение МПС от категории M1 и N1 с екологична група Първа. От 01.12.2027 г. забраната за движение се въвежда и за МПС от категории M1 и N1 с екологична група Втора.

Водачите на моторно превозно средство с определена екологична група, попадаща в обхвата на настоящата наредба, не могат да преминават, влизат или да се движат с него на собствен ход, с работещ двигател, през зони с ниски емисии на вредни вещества на територията на Столична община, за които е въведено ограничение и/или забрана по реда на настоящата наредба. Може да видите наредбата на Столична община ТУК.

Важно е да се има предвид, че забраната ще бъде само сезонна за зимните месеци. ЗНЕ от транспорта ще работи едва за период от началото на месец декември до края на месец февруари, което е една от критиките на неправителствения сектор, защото според тях действието трябва да е целогодишно заради постоянното замърсяване със серен диоксид.

Според наредбата за т. нар. нискоемисионни зони глобите за нарушение на правилата са от 50 до 500 лева за първо нарушение. Заради липсата на разяснителна кампания обаче се очаква нарушителите да бъдат предупреждавани при първо нарушение. Засичането ще става автоматично, но все още няма яснота от Столична община официално как ще бъдат налагани глобите.

Въпреки отлагането по същите причини през юли, приетите днес промени не отразяват достатъчно нуждите на столичния град, казват еколозите. Според тях, за МПС от втора еко група ще се забавят и ще започнат едва след година. 

Зоните с ниски емисии са чудесен инструмент за подобряване на качеството на атмосферния въздух  и такива за транспорта са широко използвани в Европа. За да бъдат успешни те, обаче, трябва да се следват някои важни стъпки, а те са свързани с открита и ясна информация към обществото, към софиянци и дори всички посетители на града. 

Нещо повече според неправителствените организации в мотивите към наредбата има невярно или дори нарочно подвеждащо твърдение. Според нея „Дизеловите автомобили pre-Euro и Euro 1 имат принос близо 55% от емисиите на ФПЧ и NOx.“ Според проучване на ICCT за Столична община от 2021-ва година на тези две категории дизелови автомобили се падат съответно само 5 и 2 % от емисиите на ФПЧ и NOx.

По непотвърдена информация се очаква наредбата да бъде променена след сформиране на новия Общински съвет.

Ефектът ще е незначителен и не можем да очакваме смислено намаляване на замърсяването

В допълнение, според паркинг обследване, проведено от „За Земята“ с външни експерти в края на юни 2022 г. в 4 различни краища на т.нар. Малък ринг (зоната, в който ще действат най-строгите според наредбата ограничения), автомобилите от екологичните групи 1 и 2 са по-слабо представени сред редовно движещите се МПС спрямо групите 3, 4 и 5.

Оказва се, че най-старите коли, тези, които ще попаднат под забраната, всъщност не са в движение в центъра на града. Дори на хартия, като ограничим само екологични категории 1 и 2, това ще засегне между 35 и 44 000 МПС, което е под 5% от всички МПС регистрирани в Столична община и навлизащи отвън и движещи се в София, които според последни данни на КАТ са общо около 1 милион, показват данните. Ефектът ще е незначителен и не можем да очакваме някакво смислено намаляване на замърсяването от прилагането на мярката. Следва приоритетно да се ограничат категории 3, 4, като се провежда целенасочена политика за цялостно намаляване на използването на личния автомобил за посрещане на транспортните нужди на хората в града. За съжаление към момента категория 3 ще бъде ограничена едва през 2028 г., а категория 4 – никога.

За съжаление хората изначално не одобряват тази наредба и много от шофьорите са скептични, че тя въобще ще заработи реално. От една страна оценките на категорията не е реалистична, техническите прегледи също не отразяват реално категориите на автомобилите, споделят водачи на автомобили. Отделно при спешни случаи не би трябвало да има ограничение за преминаването на автомобилите в центъра през зоната за ниски емисии, смятат граждани.

Какво показва и проучване на "Въздействие от въвеждането на нискоемисионна зона в София" на неправителствена организация през 2021 г., поръчано от Столична община?

Фигура. Дял на емисиите на NOX и дял от измерванията за всеки евростандарт и тип гориво. Източник: ТУК.

Анализът констатира, че по-старите дизелови автомобили, сертифицирани за екологичен клас Eвро 4 или по-нисък стандарт, които представляват около 30% от софийския автомобилен парк, са отговорни за 56% от общите емисии на NOX и 85% от общите емисии на ФПЧ от пътнически автомобили през 2021 г.  Когато ограниченията се прилагат на интервали от две години, намаляване на емисиите със 75 % спрямо настоящите нива би било постигнато шест до осем години по-рано за NOX и четири до пет години по-рано за ФПЧ, отколкото при естествената подмяна на автомобилния парк, в зависимост от реакциите на засегнатите водачи. Същото ниво на намаляване на емисиите ще се ускори съответно с до четири и две години за NOX и ФПЧ при сценария, при който ограниченията се затягат всяка година.

За по-големи ползи от зоната водачите на автомобили трябва да имат стимули да избират по-екологични алтернативи

Във всички случаи най-големи ползи от намаляването на емисиите се постигат, когато засегнатите собственици на превозни средства преминат към режими с нулеви емисии. Това показва, че една добре проектирана НЕЗ може значително да ускори намаляването на емисиите на NOX и ФПЧ в София. Заключението също така предполага, че за да се постигнат най-големите ползи по отношение на емисиите, НЕЗ трябва да стимулира водачите да избират алтернативи с нулеви емисии, като например автомобили с нулеви емисии, обществен транспорт или ходене пеша. Същевременно една добре разработената НЕЗ следва
да бъде съпроводена с подкрепящи политики, като например по-голям достъп до обществения транспорт и финансова подкрепа за закупуване на чисти автомобили, за да се намалят неблагоприятните въздействия върху населението с по-ниски доходи.

Ефективността на една НЕЗ за намаляване на общите емисии в София ще зависи от територията, която ограниченията ефективно ще обхванат, която все още се обмисля. Една амбициозна политика, която разширява териториалния обхват на НЕЗ, би довела до по-големи ползи от намаляването на емисиите за по-голяма част от жителите.

Замърсяването в София с фини прахови частници е 2 пъти на средното за Европа

София е един от най-замърсените градове в Европа. Концентрациите на фини прахови частици (ФПЧ) в София редовно
надвишават годишните лимити на Световната здравна организация и стандартите за качество на въздуха на Европейския съюз. Излагането на замърсяване на въздуха е причина за редица неблагоприятни последици за здравето, включително респираторни
и сърдечно-съдови заболявания. Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) изчислява, че 13 920 случая на преждевременна смърт в България през 2018 г. се дължат на излагане на фини прахови частици (ФПЧ2.5), азотен диоксид (NO2) и озон (O3), ниво, което отчитайки населението, е 2,2 пъти по-високо от средното за страните от ЕС-27 и Обединеното кралство.

Използването на лични автомобили е един от основните източници на замърсяване на въздуха в София

Използването на лични автомобили е един от основните източници на замърсяване на въздуха в София, а населението на града става все помоторизирано през последните няколко години. Нивото на моторизация през 2020 г. от 663 автомобила на 1000 жители е с 29% по-високо от нивото от нивото през 2016 г. от 515 автомобила на 1000 жители. Други големи европейски
градове обикновено имат ниво на използване на автомобили под 450 на 1000 души.
Освен нарастващата употреба на автомобили, възрастта на автомобилния парк на София също допринася значително за замърсяването на въздуха. Средната възраст на автомобилите в София е 18 години, а над половината от всички автомобили в София са над 16 годишни. За разлика от това средната възраст на автомобилите в ЕС е 11,5 години.6 По-големият дял на по-старите автомобили е пагубен за качеството на въздуха в града, тъй като по-старите автомобили, като например дизеловите автомобили по стандарти преди Eвро 5, отделят значително повече емисии на ФПЧ и NOX от тези, сертифицирани по по-новите
стандарти. В момента обаче в София няма правила, които да ограничават използването на по-старите и по-замърсяващи автомобили.

Най-голямото предизвикателство пред зоната си остава масовото приемане от гражданите за смисъла от нейното въвеждане и много по-широкото й обсъждане дори по райони, за да се отговори на всички притеснения на хората, в противен случай тя е обречена на провал.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща