Нови проекти по Вертикалния газов коридор обръщат посоката на газа

Енергетика / България , Природен газ и горива
3E news
828
article picture alt description

източник: Булгартрансгаз

Редица проекти за газова свързаност се очаква да бъдат представени към средата на 2024 г. по трасето на Вертикалния газов коридор. Става въпрос за осигуряване на допълнителни количества природен газ за региона с нови източници на доставки. Това съобщи изпълнителния директор на Булгартрансгаз Владимир Малинов в рамките на срещата на газопреносните оператори по трасето - Гърция, включително DESFA, ICGB, Газтрейд, които ще управляват терминала за LNG в Александруполис, операторите на Румъния, Унгария, Словакия, както гостуващите на инициативата оператори на газопреносните системи в Молдова и Украйна.

В частност става въпрос за т.нар. „обратна посока на газа“ с входна точка от Гърция и за удвояване, както на входния, така и на изходния капацитет на газовите потоци, така че те да стигнат до региона.

На този етап необходимата сума за инвестиции не беше спомената с обещанието тя да бъде оповестена в началото на следващата година, когато се очаква да са ясни всички резултати от необвързващата фаза по всеки от планираните проекти.

Източниците на допълнителните количества ще са три - от съществуващи и бъдещи терминали за втечнен природен газ (LNG) в Гърция, от Каспийския регион – азерски или други, както и чрез реверсиране на газопровода TAP от Италия към Гърция и оттам за региона. На първо място остава LNG терминала в Александруполис, който трябва да влезе в експлоатация между 15 февруари и 1 март и първите количества ще достигнат до всички клиенти с резервиран капацитет.

Още по темата

„Готови сме в рамките на средата на следващата година да влезем в обвързваща фаза с проекти по цялото трасе на Вертикалния газов коридор. Съответно, ако пазарните участници потвърдят своите намерения, ние ще имаме готовност да сключим обвързващи договори за пренос на природен газ и да стартираме инвестициите“, каза Владимир Малинов. По думите му всички оператори имат общо разбиране относно значимостта на проектите и необходимостта от адекватност по отношение на пазарното търсене.

„Това, което сме си поставили като обща цел е да реагираме максимално адекватно, максимално бързо и по възможно финансово  най-ефективния начин на необходимостта на пазара и променените посоки на природния газ, а именно от втечнен природен газ (LNG), който би могъл да идва от терминалите в Гърция и да предоставим нашите услуги да го транспортираме за целия регион“ , обясни изпълнителния директор на Булгартрансгаз.

Той напомни, че именно с цел да бъде отговорено по-бързо на пазарната необходимост операторите на газопреносните мрежи вече са в доста напреднала фаза. Той напомни, че  в рамите на тази година съвместно всички оператори са направили пазарен тест. „Идентифицирахме каква е необходимостта на пазара. В момента идентифицираме и определяме конкретните проекти за разширение на мрежите, които ще бъдат необходими и инвестициите, които ще трябва да вложим, за да може в началото на следващата година да ги представим на пазара“, каза той. По думите му тогава ще е ясно и какви ще са инвестициите. След това проектите бъдат представени на националните регулатори за одобрение.

Плановете са на 16 януари тези проекти да бъдат публично оповестени – „като размер на всеки проект, линейна инфраструктура, размер на инвестиции в компресорни станции и съответно с индикативния капиталов разход, който всеки от операторите трябва да извърши. При успешно приключване на обвързващата фаза, за която говорим през юни месец следващата година (2024 г.), ние считаме, че на общностно ниво в рамките на 2 до 3 години тези проекти могат да бъдат въведени в експлоатация“, заяви още Малинов. В рамките на срещата в Атина, на която ще присъства и еврокомисарят по енергетиката Кадри Симсон се планира да бъде разгледана и възможността дали по търговски начин ние ще бъдат реализирани „тези договори, което означава чрез сключване на дългосрочните договори за резервиране на капацитет или включително с други финансови механизми, с които може да бъдат подпомогнати тези проекти, за да дадем възможност за диверсификация на първо място на източниците на доставка и не на последно място на сигурността на доставките“, обясни изпълнителния директор на газовия оператор.

Той уточни, че Украйна и Молдова в момента не са част от инициативата, но проявяват интерес. „Считаме, че украинския пазар след прекратяването на войната, която в момента се води в Украйна, страната, която е един от най-големите пазари ще има и най-голяма необходимост от диверсификация“, каза Малинов. Както е известно, преди войната зависимостта на страната от руския газ бе почти 100 %.

Изпълнителният директор на Булгартрансгаз обясни, че и сега по Трансбалканския газопровод има капацитет, но вече се говори за допълнителен капацитет, който пазара търси над съществуващия.

"Включително в рамките и на тази година количества, които са доставени през Гърция, включително преминали през ICGB и след това през системата на Булгартрансгаз бяха доставени до молдовския пазар. Енергоком, държавният доставчик на газ и електроенергия е активен ползвател на системите. Така че от тази гледна точка и към настоящия момент ние имаме техническа възможност Трансбалканския газопровод в реверсивен модел да работи и да доставя газ, включително и за украинския и за молдовския пазар", каза Владимир Малинов. 

Междувременно от ENTSOG съобщиха за започване процеса на събиране на проекти за десетгодишния план за развитие на мрежата 2024 (TYNDP 2024). От организаторите на проекти се изисква да представят своите проекти по време на „Фазата на подаване на проекти“ между 23 ноември и 22 декември 2023 г.

Организаторите на проекти, които вече са изпратили своите проекти за TYNDP 2022, трябва да изпратят отново своите проекти и да предоставят актуални данни, за да могат проектите им да бъдат разгледани за TYNDP 2024, се посочва в съобщението.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща