Обвързващата фаза за разширяване на капацитета на газопровода IGB е планирана за юли 2024 г.

Енергетика / България
3E news
1358
article picture alt description

Източник: ICGB, архив.

Капацитетът на междусистемната газова връзка Гърция-България може да бъде увеличен от сегашните 3 млрд. куб. м годишно до общо 5 млрд. куб. м годишно още през 2025 г. Процесът за добавен капацитет вече тече от лятото на тази година, като следващите стъпки към финализирането му се осъществяват от ICGB в координация с операторите на преносни системи в съседство.

"С приключването на необвързващата фаза на процеса получихме индикации за значителен пазарен интерес към разширяването на капацитета на газопровода. Обвързващата фаза е планирана през юли 2024 г. - когато търговците на енергия и доставчиците на газ ще могат да декларират сериозен, обвързващ ангажимент към резервиране на капацитет", заявиха изпълнителните директори на ICGB Джордж Сатлас и Теодора Георгиева по време на срещата на операторите на преносни системи от Вертикалния газов коридор (Гърция, България, Румъния, Унгария).

ICGB вече е изготвила докладите за оценка на търсенето, като следваща стъпка в процеса е инициирането на съвместни технически проучвания за увеличаване на капацитета в точките на свързване на газопровода със съседните преносни системи в Гърция и България. "ICGB изигра много активна роля за стартирането на процеса и координирането със съседните ни оператори на преносни системи, за да работим заедно за оптимизиране на сроковете за разширяване на капацитета. Колкото по-скоро всички сме готови, толкова по-добре за местните общности и бизнеса. Инвестирането в нова инфраструктура и по-добра свързаност ще гарантира енергийната независимост на региона. Ако сме последователни в обединени усилия за осигуряването на диверсифицирани маршрути и източници за доставка на природен газ, това ще има положително въздействие върху всички потребители", отбелязаха Георгиева и Сатлас.

Правейки още една стъпка в тази посока, ICGB с подкрепата на всички оператори на преносни системи от Вертикалния газов коридор, приветства за пръв път и националните оператори на Молдова и Украйна в рамките на работна среща. "Нашата обща цел е да укрепим и развием тази инициатива в бъдеще, като осигурим достъп до диверсифицирани източници на природен газ в полза на повече държави в Централна и Източна Европа", заявиха изпълнителните директори на ICGB. ICGB инициира и напълно подкрепя разширяването на Вертикалния газов коридор в бъдеще с участието на Молдова, Украйна и системния оператор за проекта EastMed.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща