Одобрен е проект на споразумение между ЕИБ и Министерството на иновациите и растежа

Икономика / България
3E news
642
article picture alt description

Източник: Министерство на иновациите и растежа.

Министерският съвет прие Решение, с което упълномощи министъра на иновациите и растежа да сключи споразумение с Европейската инвестиционна банка с цел изготвянето на оценка на структурната целесъобразност и ефективността на „Българска банка за развитие“ ЕАД и „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД. Целта е подобряване на тяхната обща ефективност, прекратяване на несвойствени за насърчителната банка и за публичното предприятие дейности и подобряване на условията за реализиране на поставените от държавата стратегически цели и политики.

Оценката е възложена на международна финансова институция с доказана репутация и опит в структурирането на подобни дейности и преструктурирането на държавни финансови институции, а именно Европейската инвестиционна банка.

В резултат от изготвянето на оценката и последващото актуализиране на новите бизнес план и стратегия за периода 2024 - 2026 г. на двете държавни дружества ще се подобри дейността по управлението им и усилията по координацията на прилаганите от тях продукти на пазара на финансови инструменти, като се осигури ефективност и ефикасност на прилаганите финансови инструменти със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове. Също така ще се подобри управляемостта на кредитните експозиции на ББР.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща