Втората фаза на пазарния тест за разширяването на "Турски поток" към България се приема за неуспешна

Енергетика / България
Георги Велев
931
article picture alt description

Втората фаза на пазарния тест на "Булгартрансгаз" за разширяването на газопровода "Турски поток" на наша територия се оказа неуспешна. Този път тримата участници в търга са посочили големи количества за пренос от турската до сръбската граница, но и при това условие "Булгартрансгаз" няма да може да получи предвидените приходи от тръбата, което беше основното условие за нейното построяване. Затова газовата ни компания намалява количествата, които да се транспортират до сръбската граница, според БНР. Същевременно с това се увеличават цените за пренос на синьо гориво както на сръбската, така и на турската граница.

 

На официалната страница на "Булгартрансгаз"  е записано, че подадените от регистрираните кандидати ангажиращи заявки показаха голям интерес към значителна част от обявения капацитет. Капацитетът, заявен от участниците в процедурата на българо-турската граница, е приблизително 100% от обявения от „Булгартрансгаз“ ЕАД входен капацитет. На българо-сръбската граница участниците са заявили приблизително 90% от обявения от „Булгартрансгаз“ ЕАД изходен капацитет, обясняват от газовия оператор.

 

"На 21 декември 2018 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД стартира провеждането на ангажиращата  Фаза 3 от процедурата Open Season на „Проект за развитие и разширение на газопреносната система“.

В рамките на регистрационния прозорец до 11 януари 2019 г. бяха регистрирани четирима кандидати в процедурата. Ангажиращи оферти за участие във  Фаза 2 на икономическия тест в предвидения за това срок 22 януари - 23 януари 2019 г. бяха подадени от трима от кандидатите.

Подадените от регистрираните кандидати ангажиращи заявки показаха голям интерес към значителна част от обявения капацитет. Капацитетът, заявен от участниците в процедурата на българо-турската граница, е приблизително 100% от обявения от „Булгартрансгаз“ ЕАД входен капацитет. На българо-сръбската граница участниците са заявили приблизително 90% от обявения от „Булгартрансгаз“ ЕАД изходен капацитет.

Тъй като Фаза 2 от икономическия тест се счита за положителна само при 100% резервиране на предложения капацитет за всяка газова година, „Булгартрансгаз“ ЕАД ще публикува условията за провеждане на Фаза 3 от икономическия тест не по-късно от 28 януари 2019 г.

В случаите, в които търсенето на добавен капацитет за дадена газова година на някоя от точките е в по-малък размер спрямо предложения в рамките на Фаза 2, капацитетът за съответната газова година, който ще бъде предложен във Фаза 3, ще бъде редуциран. Поради тази причина резервационните цени ще бъдат коригирани в съответствие с размера на предлагания капацитет и финансовите параметри на процедурата, одобрени от Комисията за енергийно и водно регулиране.

При положителен резултат на Фаза 3 от икономическия тест, процедурата Open Season ще приключи успешно до 31-ви януари 2019 г. със сключване на обвързващи договори за пренос", обсняват от газовия оператор.


Вижте още: https://www.bulgartransgaz.bg/bg/pages/documentation-open-season-involving-phase-3-procedure-153.html

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща