Министър Юлиян Попов участва в заседанието на Съвета на ЕС по околна среда в Люксембург

Климат / България , Климат / Екология
3E news
663
article picture alt description

източник: пресцентър на МОСВ

Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов взе участие в заседанието на Съвета на ЕС по околна среда в Люксембург, което се провежда под председателството на Испания.

На днешното заседание министрите обсъдиха предложението за Регламент за стандартите за емисии на CO2 от тежкотоварни превозни средства. България подкрепи предложения общ подход и оцени положително работата на Председателството, съобщиха от пресцентъра на МОСВ.

Министър Попов подкрепи предложенията за разширяването на клаузата за преглед по отношение на нуждата от анализ и отчитане на инфраструктурното развитие в трети страни. Той отбеляза, че има необходимост от отчитане на развитията в световен мащаб, в т.ч. в САЩ и Китай, по отношение на електрификацията на транспорта и батериите, като посочи, че при липса на действия ЕС ще изостане по отношение на иновациите и технологиите. Министър Попов призова за амбициозни действия, като добави, че дори и към момента електрификацията на транспорта се развива със значителни темпове. Като пример той посочи град София, където към момента е постигната 75% електрификация на градския транспорт. В този контекст министърът напомни и за предложенията на България, отправени в миналото, относно разработването на концепцията за зелени коридори в рамките на Съюза.

Следобедната сесия започна с обсъждане на предложението за Директива за пречистване на градските отпадъчни води. България посочи, че прилагането на директивата ще бъде огромно предизвикателство за страната ни по отношение на инвестиции и капацитет и подчерта, че националните обстоятелства и различните стартови позиции на държавите членки трябва да се вземат предвид в максимална степен. Отбелязан беше напредъкът, особено що се отнася до сроковете за прилагане на някои разпоредби, и по-специално съответните дерогации за държавите членки, присъединили се към ЕС след 2006 г. Въпреки това сроковете остават твърде амбициозни и продължават да бъдат твърде голямо предизвикателство в комбинация с новите много високи изисквания, поради което България гласува „въздържал се“.

Заседанието на Съвета продължава с обсъждане на заключенията на Съвета относно подготовката за СОР28, която ще се проведе в Дубай в края на годината, както и на актуализирания национално определен принос на Съюза към Рамковата конвенция по климата. Актуализирането на национално определения принос и подаването му към Секретариата на Конвенцията преди СОР28 ще затвърди още веднъж водещата роля на ЕС, както и ангажираността му към предприемането на реални мерки за постигане на нужните намаления на емисиите с оглед на поставените в Парижкото споразумение цели и последните научни доклади. По този начин ЕС ще даде пример и стимул на останалите страни за подаване на амбициозни и прозрачни национално определени приноси в рамките на първия Глобален преглед за напредъка.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща