Все още няма кандидати за втория етап на програмата за обновяване на многофамилните жилищни сгради, която изисква 20% съфинансиране

Финансовият сектор извежда зеленото развитие като водещ приоритет, стана ясно на национална кръгла маса за инвестиции в енергийна ефективност

Енергетика / България , Зелен преход
Рая Лечева
1322
article picture alt description

Снимка: Център за енергийна ефективност "Енефект"

Ролята на енергийната ефективност се подценява като фактор за по-добър енергиен баланс и зелен преход. Това стана ясно на национална кръгла маса от поредицата „Инвестиции в устойчива енергия“ на тема „След Националния план за възстановяване и устойчивост: стратегическа визия и практически измерения на местно равнище“. Организатори на събитието бяха Българската стопанска камара – съюз на българския бизнес, Центърът за енергийна ефективност „ЕнЕфект“ и Общинската мрежа за енергийна ефективност „ЕкоЕнергия“.

Все още няма нито една подадена апликация във втория етап на програмата за обновяване на многофамилните жилищни сгради, която изисква 20% съфинансиране от страна на собствениците, съобщи зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева. 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) отвори за кандидатстване втори етап мярката по Плана за възстановяване през юни и четири месеца по-късно няма нито един кандидат. Крайният срок на мярката е до 16 януари 2024 година. Допустими за участие са всички многофамилни жилищни сгради в страната и проектирани преди 26 април 1999 година.

Одобрените сгради ще получат до 80% безвъзмездна финансова помощ. Всяко сдружение на собствениците ще трябва да осигури самоучастие чрез собствен финансов ресурс в размер на 20% от стойността на допустимите разходи по проекта.

За да преодолее този проблем, МРРБ работи върху два варианта за осигуряване на съучастието на собствениците – с приложение на ESCO договор с участието на общините и с гаранционна схема за кредити от търговските банки, разработена от публичните финансови институции – Фонд на фондовете и ББР. Работи се и по реформата „Обслужване на едно гише“, като към момента oбластните информационни центрове ще са отворени за въпросите на гражданите и ще си сътрудничат с частни организации, които са заинтересовани от участие в процеса.

Инструменти за блендирано финансиране от Фонд на фондовете, ББР и гаранционни схеми от търговските банки

Фонд на фондовете и ББР потвърдиха наличието на инструменти за блендирано финансиране на проекти за енергийна ефективност, включващи грантов компонент и преференциални кредити за инвеститорите. Беше представена и новата
гаранционна схема на ББР, свързана с изпълнението на програмата по НПВУ за индивидуални фотоволтаични инсталации. Двете търговски банки, които участваха в дискусията – ОББ и ПИБ, потвърдиха интереса си към подобен тип схеми, като същевременно представиха многобройни специализирани продукти и потвърдиха, че зеленото развитие представлява приоритет номер едно за
банковия сектор – както заради изискванията на регламента за таксономията, така и поради повишеното пазарно търсене.

„Всяка една община, всяко едно министерство има своя капацитет. Проблемът е не толкова в капацитета по принцип, проблемът е в политическата воля и решимост и в спазването на политическа посока. Когато всички работим задружно и в една посока, тогава този административен капацитет може да даде много добри резултати особено ако работи заедно с бизнеса и с подкрепата на бизнеса, “ каза в началото на конференцията министърът на околната среда Юлиян Попов. С оглед процеса на саниране на жилищата у нас той коментира, че публичните средства следва да покриват от порядъка на 20-25% от общия разход за енергийно обновяване на сградите, като някои собственици ще могат да обновят своите сгради изцяло със собствено финансиране, а други – да бъдат подпомогнати по линия на енергийната бедност – след като цялата система за енергийна бедност заработи реално.

По време на националната кръгла маса представители на местни органи, браншови организации, финансови институции, асоциации и сдружения в областта на устойчивата енергия се включиха в обсъждането с представяне на конкретни инструменти и решения, подкрепящи изпълнението на публичните политики. Беше изтъкната и ролята на българския бизнес като двигател на
изпълнението на политиките в областта на климата и енергетиката и като ключов партньор на местните власти, но, според думите на Добри Митрев, все още има нужда от отпадане на административни бариери, а все по-сериозна става нуждата от квалифицирани специалисти и работници, без които реалният енергиен преход е немислим.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща